Loading…
Tilbage

Rapport om integration mellem kontorpakker og ESDH systemer


10-02-2011 10:59:22

IT- og Telestyrelsen har bedt Magenta APS om at belyse integrationsudfordringerne forbundet med at kravsspecificere integration mellem en kontorpakke og et ESDH system.

I forlængelse af den stigende udbredelse af åbne standarder for dokumentformater er det blevet lettere at skifte kontorpakken ud. Dette har fået flere offentlige myndigheder til at overveje at udskifte eller supplere Microsoft Office med f.eks. en open source kontorpakke eller en netbaseret tjeneste.

Dette kræver, at der kan etableres integrationer mellem ESDH systemerne og de nye kontorpakker, der tilsvarer den eksisterende integration til Microsoft Office. Erfaringer fra flere myndigheder har vist, at der mangler en konkret beskrivelse af de krav, der må stilles til denne integration.

IT- og Telestyrelsen har derfor fået udarbejdet en rapport der belyser integrationsudfordringerne i denne sammenhæng.

Rapporten gennemgår de funktionalitetskrav der bør stilles i forbindelse med udbuddet af en konkret integration og kan med andre ord bruges til inspiration til en checkliste for offentlige myndigheder der står overfor at skulle kravspecificere en intergration mellem en kontorpakke og et ESDH system.

Rapporten er nu i høring, og du kan deltage i debatten og være med til at give dit syn på emnet ved at klikke her.

Filer og referencer

Titel Type
OFFICE INTEGRATION FRA ESDH.pdf pdf
Internal Link Intern reference