Loading…
Tilbage

Borger.dk indgår løbende service- og driftsaftaler med danske kommuner vedr. "artikeleksport" og "lokalt indhold"


03-02-2011 10:16:02

I forbindelse med projekterne: "artikeleksport" og "lokalt indhold", hvor kommuner kan henv. importere tekster fra borger.dk og/eller tilføje "lokalt indhold" til eksisterende tekster,  tilstræber borger.dk at indgå gensidigt forpligtende aftaler med de kommuner der bruger komponenterne.

Læs mere om service- og driftsaftaler ift. artikeleksport:

https://www.borger.dk/Partnerforum/muligheder-paa-borger-dk/Sider/Artikeleksport.aspx#RichHtmlField2Bookmark4

Læs mere om service- og driftsaftaler ift. Lokalt indhold:

https://www.borger.dk/Partnerforum/muligheder-paa-borger-dk/Sider/Lokalt-indhold-paa-borgerdk.aspx#RichHtmlField2Bookmark7

Det er hensigten, at hver enkelt kommune udnævner én kontaktperson, som borger.dk kan henvende sig til i forbindelse med nyudvikling, driftsproblemer m.m. (navn, e-mail, direkte telefonnummer)

Er du i tvivl om din kommune har angivet en kontaktperson, skriv til: admin@borger.dk