Loading…
Tilbage

Redaktørmøde 2. november 2022 - referat, kursushæfte og præsentationer


Mange tak for et godt redaktørmøde onsdag den 2. november.   

Vi takker for det store fremmøde og ivrige spørgelyst.

Punktet om Mit Overblik måtte desværre udgå, men vil blive taget op på et kommende redaktørmøde.  

Kursushæfte og præsentationer (i 2 dele - del 1 er Kresten Bjergs slides) kan findes her: 

https://filkassen.statens-it.dk/u/wm4rKp3uKzTQbisz/8554f186-51bd-42d8-8e2c-cf970d9a4a4e?l

Her følger et kort referat af mødets indhold. 

Overordnet tema for mødet: Kommunikation på flere platforme: Sådan tager du (også) hensyn til den mobile læser  

1. Den mobile læser v. Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg Kommunikation

Under overskriften ”Mød den digitale/mobile læser” gav Kresten en introduktion til den digitale læsers læsemønster og årsagerne til, at tekster kan opfattes som uklare og ustrukturerede.

Kresten gav skriveråd om opbygning og bearbejdning af tekster, så de er nemmere at forstå og hurtigere at skimme – ikke mindst for det stigende antal borgere, der læser tekster på små mobilskærme.

De skriveråd indeholder anbefalinger om at lave dispositioner, overskrifter, punktopstillinger, afsnit med emnesætninger og om at oplyse om, hvor mange informationer der følger i et afsnit (tælle informationer). 

Redaktørerne havde på forhånd fået tilsendt et kursushæfte med skriveråd, eksempler og øvelser, som blev brugt undervejs.  

Den opdaterede borger.dk-skrivevejledning kommer til at indeholde et kapitel med Krestens Bjergs skriveråd og med eksempler på bearbejdede tekster fra borger.dk.   

2. Digital Post på flere platforme v. Sanne Petersen og Cecilie Hjersing, Digitaliseringsstyrelsen

Sanne (redaktør) og Cecilie (UX’er) fra Kontor for borger.dk fortalte om deres samarbejde i udviklingen af Digital Post-appen og Digital Post på borger.dk. Digital Post skulle udvikles til begge formater med udgangspunkt i nogle designprincipper og en overordnet kommunikationsplan. Målet var at nå frem til et produkt, der er nemt og intuitivt for borgerne at bruge. 

Sanne og Cecilie tog redaktørerne med en tur ind i Figma (online-designværktøj) for at vise flowet af skitser og tekster – fra de helt spæde til det færdige resultat efter et utal tilpasninger undervejs, efterhånden som de blev brugertestet og skåret til. Og de kunne fortælle om de erfaringer, de gjorde sig i processen – fx altid at sørge for, at tekster bliver grundigt gennemgået før brugertest. 

3. Revidering af skrivevejledning v. Cathrine Stenrøs og Anne Larsen, Digitaliseringsstyrelsen 

Borger.dk’s skrivevejledning skal opdateres, dels så den favner den sproglige udvikling og ændringer i CMS-regi, siden den eksisterende udgave blev lavet, dels så den indeholder principper for at skrive til lifeindenmark.dk. 

Den eksisterende skrivevejledning var genstand for et onlineredaktørmøde i foråret 2021, hvor redaktørerne kom med ideer og ønsker til en ny udgave – i både form og indhold. Med udgangspunkt i de ønsker, gav Cathrine og Anne gav et indblik i, hvor den kommende skrivevejledning kommer til at skille sig ud fra den eksisterende. 

Af ændringer kan nævnes et andet layout, flere eksempeltekster og en anbefaling om at skrive også tal under 10 med tal, så de træder mere frem i konteksten. Det skal også bemærkes, at der fra starten af december 2022 vil være en ny måde at sætte eksterne links op på (med ikon), så man ikke længere skal skrive (nyt vindue). 

Flere oplysninger om den nye linkkonvention og om talord vs. tal følger. 
Opdateringen af vejledningen er ikke afsluttet, men redaktørerne får besked, når den nye version er klar. 

 4. Nyt fra borger.dk v. Hans Gottlieb, Digitaliseringsstyrelsen 

Opdatering af satser: Hans mindede om den årlige opdatering af satser, som borger.dk gennemfører sidst på året i samarbejde med redaktørerne. Det betyder, at 2022-satser skal erstattes af 2023-satser. Redaktørerne modtager en mail, der beskrives processen for opdateringen.  

Digitalisér.dk: Digitalisér.dk vil blive relanceret i løbet af foråret 2023. Datoen for relanceringen ligger ikke fast endnu, men redaktørerne vil få mere at vide i gruppen ”Borger.dk – redaktører i staten” på digitalisér.dk og på mail. 

5. Evaluering
Redaktørerne udfyldte et skema med spørgsmål om kvaliteten og relevansen af dagens møde.

Vi tager jeres ideer og kommentarer med i overvejelserne i forbindelse med planlægningen af kommende redaktørmøder.  

---------------------

På gensyn til næste redaktørmøde. 

Hvis du har spørgsmål til mødet, er du velkommen til at kontakte os på admin@borger.dk.

Bedste hilsner

Redaktionen for borger.dk