Loading…
Tilbage

Release af OIOUBL Schematroner version 1.12.3 hotfix - frivillig


Erhvervsstyrelsen/Nemhandel frigiver hermed release af OIOUBL schematroner i version 1.12.3

Det har vist sig, at der er en uoverensstemmelse mellem OIOUBL schematroner og OIORASP, hvor schematronen tilladte værdien 'OIOUBL-2.0' i "CustomizationID". Dette giver problemer for de service providere som benytter schematronerne til intern validering inden afsendelse, da Nemhandel vil afvise disse dokumenter. 

Erhvervsstyrelsen/Nemhandel har derfor fundet det nødvendigt, at frigive en frivillig hotfix.

Links til supplerende materialer:

Evt. spørgsmål vedr. dette release kan sendes til: support@nemhandel.dk 

Med venlig hilsen
Nemhandel teamet

Profilbillede

Schematron fejl

Charlotte Skovhus

Kære NemHandel Team

Vi er stødt på endnu en schematron fejl. 

Ved sammenligning af, om den angivne "PayableAmount" svarer til den beregnede, så kan værdien "0.00" ikke angives, da den beregnede værdi angives til .00 - og ved sammenligningen betragtes de som værende forskellige. 

    Checking OIOUBL-2.1 Invoice, 2022-05-19, Version 1.12.3.d5e8218
   
        $AlteredPayableSum = $PayableSum
        [F-INV133] PayableAmount is calculated incorrectly - PayableAmount ('0.00' ) don't match total calculation ('.00' )
        /Invoice[1]/cac:LegalMonetaryTotal[1]
   

Venlig hilsen

Charlotte Skovhus, mySupply

ændret af Charlotte Skovhus (14.06.2022)
Profilbillede

Forskellige samtidigt gyldige skematroner

Klaus Kolmos Petersen

Er der nogen officiel reaktion på Charlotte Skovhus' problematisering af at have to forskellige tilladte skematroner med hver sin fejl, i samtidig drift?

/Klaus Kolmos Petersen

Økonomistyrelsen

ændret af Klaus Kolmos Petersen (08.06.2022)
Profilbillede

Schematronfejl F-LIB381

Charlotte Skovhus

Kære NemHandel Team

Vi kan se, at de seneste hotfix (1.12.2 og 1.12.3) som løser problemet med momspligtige linjetotaler på 0.01, har åbnet op for en fejl, som ikke var mulig i den foregående hotfix (1.12.1).

Der kan nu, som før schematron 1.12 angives TaxCategory = 'StandardRated' og 'Percent' = 0, TaxableAmount != '0.00' og TaxAmount = '0.00'. Altså at man har angivet at linjen er momspligtig og der er angivet et momsgrundlag men ingen moms. 

Jeg tænker det er utilsigtet, da jeg har forstået, det netop var ovenstående man ønskede at undgå med schematronopdateringen, men jeg tænker det bliver yderligere uheldigt, da denne hotfix er frivillig, hvorved man tillader to forskellige schematronversioner med hver sin fejl, som øger risikoen for uoverensstemmelser mellem hvad afsenderen og modtageren accepterer som schematronvalide dokumenter. 

Venlig hilsen

Charlotte Skovhus, mySupply

 

ændret af Charlotte Skovhus (31.05.2022)

Hej Charlotte

 

Vi er bekendt med problemet, og der er planlagt en rettelse som frigives med næste Scahematron opdatering.

 

Vi er enige i, at det er uhensigtsmæssigt, at der er to forskellige valideringer, dog er det vores vurdering, at forskellen ikke berettiger til en ny tvungen hotfix.

 

Med venlig hilsen

NemHandel Team