Loading…
Tilbage

AArsopgoerelseTaksationKode


13-12-2021 14:54:56

Værdien af dette felt angiver om der er tale om en takseret årsopgørelse. Værdierne i feltet kan være som følger:

1 Taksation via system 55 billede TAKS - opsættes maskinelt (kan ikke indberettes).

2 Manuel taksation af formue.

3 Manuel taksation af særlig indkomst efter fradrag.

4 Manuel taksation af formue og særlig indkomst efter fradrag.

5 Taksation via KMD SKAT-Ligning (opsættes maskinelt)

8 Indberetning af ej skattepligt kan foretages via taksationsbilledet TAKS i system 55. Værdi 8 indicerer, at der ikke er tale om taksation.

Blank: Ingen taksation (defaultværdi).

Filer og referencer

Titel Type
AArsopgoerelseTaksationKode.xsd text/xml