Loading…
Tilbage

VirksomhedOplysningSamledeHaevningerBeloeb


13-12-2021 14:19:58

Felt 895 anvendes i forbindelse med anvendelse af VSO.

I feltet indberettes årets samlede overførsler, dvs beløb, der faktisk overføres, og værdier, der anses for overført(fx fri bil), nedsat med hensat til senere hævning primo og forøget med hensættelsen ultimo. Overførsler anført i felt 023 skal ikke medtages.

Filer og referencer

Titel Type
VirksomhedOplysningSamledeHaevningerBeloeb.xsd text/xml