Loading…
Tilbage

OwnershipTypeCode


Angiver typen af ejerskab vha. en kode angående den pågældende juridiske enhed, fx enkeltmandsfirma, kompagniskab (evt. med begrænset ansvar), aktieselskab, regerings- eller kommunal institution.

Filer og referencer

Titel Type
CVR_OwnershipTypeCode.xsd text/xml