Loading…
Tilbage

EjendomRentekorrektionEfterAMBidragBeloeb


Operationelt beregningsfelt, som indeholder rentekorrektion efter arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) er fratrukket.
Rentekorrektion ved udlejning til nærtstående.

Filer og referencer

Titel Type
EjendomRentekorrektionEfterAMBidragBeloeb.xsd text/xml