Loading…
Tilbage

UdenlandskAktieAktiebaseretInvesteringBeloeb


Nettogevinst eller -tab på udenlandske aktier/beviser i aktiebaserede investeringsselskaber. I tilfælde af tab angives dette med minus.

Filer og referencer

Titel Type
UdenlandskAktieAktiebaseretInvesteringBeloeb.xsd text/xml