Loading…
Tilbage
×

Info

Der findes en nyere version af resourcen her

Dansk CIUS pakke - version 1.8.0


Nemhandel/Erhvervsstyrelsen frigiver hermed version 1.8.0 af den danske CIUS-pakke - mandatory fra den 15.11.2021.

Ændringer siden version 1.7:

  • PEPPOL schematroner er opdateret til version 3.0.12 - mandatory pr. 15.11.2021.
  • BIS3_2_OIOUBL konverteringen er opdateret.

ZIP-pakken indeholder:

  • De danske CIUS-krav.
  • Eksempelfiler med danske forhold, hvordan en negativ faktura (kreditnota) tager sig ud, de danske betalingsmåder, osv.
  • HTML-styling (kun BIS3/UBL).
  • Konverteringer: "CII til BIS3" og "BIS3 til OIOUBL". Førstnævnte er en generel PEPPOL-konvertering, og sidstnævnte er en specifik dansk konvertering.
  • Schematroner: CEN+PEPPOL schematroner (både som SCH og XSLT).

Pakken er beskrevet og dokumenteret på engelsk til ikke-dansk talende medarbejdere. Pakken findes nedenfor eller på https://rep.erst.dk/git/openebusiness/common/-/tree/master/released/peppol

Kommentarer/spørgsmål til pakken kan sendes til Nemhandel supporten (support@nemhandel.dk).

Med venlig hilsen

Nemhandel teamet / Erhvervsstyrelsen

Profilbillede

Required supplementary business rules, which are not implemented in the Peppol BIS Billing

Thomas Pendrup Jørgensen

Har været lidt væk fra dette et stykke tid. og behøver lidt hjælp.
I Readme filen til denne version står der:

"In the package there is a Danish CIUS describing a few required supplementary business rules, which are not implemented in the
Peppol BIS Billing."

Så vidt jeg kan se er der stadig ingen business rules DK-EN16931-UBL.xslt
Selve CIUS dokumentationen er version 1.2 fra 2019.
Hvordan skal dette forstås ?

Kære Thomas,

Dokumentet: DK Core Userage Guideline DK indeholder en masse detajlerede forklaring. Et kort ekstrakt er:

"Dansk CIUS
I tillæg til Peppol CIUS er formålet med dette dokument at beskrive en dansk CIUS og vejledning vedligeholdt af ”Nemhandel”. Den danske CIUS indeholder ikke separate valideringsregler, da det er besluttet at indarbejde dem i Peppol BIS Billing. Dette dokument beskriver hvilke danske regler, der er indlejret i ”Peppol BIS Billing”, samt øvrige danske forretningsregler. Endvidere er der i dokumentet vejledning til håndtering af kendte danske e-faktura issues i en Peppol efaktura". 

Der er ikke ændret i disse forretningsregler siden 2019. 

Dansk CIUS Pakke indeholder i tekniske schematron, tilhørende eksempel filer med videre. Du ser derfor nyere version af andere elementer i pakken.

Med venlig hilsen

Nemhandel teamet