Loading…
Tilbage

OIORASP .NET 3.0.0 Release


I forbindelse med det forestående skifte fra NemID til MitID certifikater, bliver de nye versioner af OIORASP .NET og Java version 3.0.0 Release nu frigivet.

Deadline for teknisk implementering og produktionslægning er den 28. februar 2022.

Det væsentlige indhold af version 3.0.0 er :

 • Funktionalitet til at understøtte MitID systemcertifikat (afløseren for NemID Funktions-certifikat/FOCES), således, at OIORASP fremadrettet understøtter begge certifikattyper.
 • Opdatering af diverse libraries til nyere versioner.
 • Opdatering og oprydning i RASP-konfiguration fil, så der nu findes to varianter (standard og udvidet). 
 • Implementering af forbedrede fejlkoder/fejltekster.
 • OIORASP .NET versionen: Opdatering til .NET version 4.6.2 (Microsoft .NET Framework).
 • OIORASP Java versionen: Opdatering til Java version 8.

Gennemførte test:

 • Vi har i Nemhandel teamet gennemført interne tests, der dokumenterer, at gamle (version 2.1.X) og nye versioner kan sameksistere på tværs af OIORASP .NET og OIORASP Java, når NemID Funktions-certifikat (FOCES) anvendes. Det er nødvendigt frem til, at alle anvender OIORASP version 3.0.0.
 • Vi har i Nemhandel teamet gennemført interne tests med OIORASP version 3.0.0, der dokumenterer, at NemID Funktions-certifikat (FOCES) kan sameksistere med MitID systemcertifikat (kun test-certifikat). Dette er nødvendigt/relevant fra Go-Live for MitID Erhverv og frem. MitID systemcertifikat til produktion kan først  bestilles efter dette Go-Live. 

Efter MitID Erhverv Go-Live forventer Nemhandel teamet at:

 • Aktivere et nyt check ved opslag i Nemhandelsregistret, der afviser opslag med OIORASP-versioner, der er ældre end version 3.0.0. Det nyt check skal sikre, at gamle OIORASP versioner ikke skaber problemer i forbindelse med løbende indfasning af MitID systemcertifikater i Nemhandel infrastrukturen.
 • Aktivere et certifikat valideringscheck i Nemhandelsregistret, der åbner op for anvendelse af MitId systemcertifikater i produktion. Validering af test-certifikater fungerer allerede.

Supplerende informationer og links:

Link til officielle NemLog-in / MitID Erhverv vejledninger

Link til de officielle demo-/test endepunkter for Nemhandel inkl. nye endepunkter, der anvendes OIORASP 3.0.0: https://www.digitaliser.dk/resource/6317951 

Supplerende materialer vedr. OIORASP .NET (and additional information in English)

Supplerende materialer vedr. OIORASP Java (and additional information in English)

Evt. spørgsmål vedr. OIORASP version 3.0.0 Release kan sendes til: support@nemhandel.dk 

Med venlig hilsen
Nemhandel teamet

Filer og referencer

Titel Type
OIORASP_Library_DotNet-ReleaseNotes.pdf pdf
Profilbillede

MitID Produktions rodcertifikat

Allan Beck Jensen

Rodcertifikatet på denne placering (skulle være aktivt fra fjerde kvartal 2021)

http://ca1.gov.dk/oces/root/cacert/root.cer

Som oplyst i PDF-dokumentet "OIORASP_Library_DotNet-ReleaseNotes.pdf" giver en fejlmeddelelse.

Vil det først være tilgængeligt til download, når vi kommer nærmere på Go-Live i den 16. maj 2022?

Hej Allan,

MitID Erhverv (DIGST) har på nuværende tidspunkt ikke givet adgang, og vi har desværre ingen informationer om hvornår det sker - Beklager!

Selve udstedelsen af MitID PROD systemscertifikater vil først kunne ske efter MitID Erhverv go-live.

Med venlig hilsen
Nemhandel teamet

[slettet indlaeg]

Hej Jan,

Beklager det sene svar på dette. OIORASP 3.0.0 er udviklet og testet på .Net Framework 4.6.2. ERST/Nemhandel har ikke testet .Net Core 3.1, og vi har desværre heller ikke planer om at gøre dette. 

Det er ikke nogen garanteret kompabilitet mellem .Net Framwork 4.6.2 og .Net Core 3.1. Det står jer frit for at prøve at lave en build på .Net Core 3.1 og se om det virker, men ERST/Nemhandel kan desværre ikke yde support på dette.

Med venlig hilsen 

Nemhandel teamet

Profilbillede

Mindre ændringer vedr. implementeringsdeadlines for OIORASP version 3.0.0

Mogens Graversgaard Christensen

Erhvervsstyrelsen/Nemhandel har besluttet at justere lidt ved implementeringsdeadline for OIORASP, der indtil nu har heddet 28.02.2022.
 
Nemhandel Referenceklient:

 • Ny deadline for implementering af Nemhandel Referenceklient er ændret til 15.03.2022.
  Vi har ønsket af få denne deadline flyttet væk fra månedsskiftet således, at deadline ikke falder sammen med typisk deadline månedsfakturering.

 
OIORASP:

 • Ny deadline for implementering af OIORASP version 3.0.0 .Net og Java er ændret til 28.03.2022.
 • Efter påske (forventeligt i uge 16) implementeres den første tekniske opstramning i Nemhandelsregisteret, hvor der blokeres for UDDI opslag med gamle versioner OIORASP. Vi begynder med at blokere for de helt gamle versioner (dvs. ÓIORASP versioner 2.0.X og opslag uden versionsnumre).
 • Vi vil på et senere tidspunkt foretage en yderligere tekniske opstramning i Nemhandelsregisteret således, at der også blokeres for alle gamle OIORASP version 2.X.X. Denne opstramning skal være gennemført inden go-live for MitID Erhverv. Datoen bliver først fastlagt på en senere tidspunkt. 

Med venlig hilsen

Nemhandel teamet