Loading…
Tilbage

AB 441 - Ansøgning om hjælpemidler - undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning


Strukturen indeholder blanket AB 441 - Ansøgning om hjælpemidler - undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning.
Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 74, § 76, stk. 1 eller § 100, eller integrationslovens § 24a, stk. 2.

Nyt i denne version: HjaelpemiddelFunktionKode opgraderet til 2.0.0

Filer og referencer

Titel Type
LoentilskudBlanketAB441Struktur.xsd text/xml
LoentilskudBlanketAB441Struktur.xsd.meta.xml text/xml