Loading…
Tilbage

Hjælpemiddel funktion Kode


Entydig angivelse af et hjælpemiddels funktion.

Valgmuligheder:

  • Kode 1: Kompensere for en nedsat arbejdsevne jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v;
  • Kode 2: arbejdsredskab som følge af deltagelse i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel
  • Kode 3: Hjælpemidlet skal fremme ansættelse eller fastholdelse i ordinær beskæftigelse, seniorjob, fleksjob eller at personen
    kan drive selvstændig virksomhed, jf. LAB §§ 178-179
    11-14

Filer og referencer

Titel Type
HjaelpemiddelFunktionKode.xsd text/xml
HjaelpemiddelFunktionKode.xsd.meta.xml text/xml