Loading…
Tilbage

NgDP OCES-certifikat


04-06-2021 14:10:06

HTTP kald med mutualSSL
Når systemer kalder Digital Post gennem Mutual SSL, sikrer Digital Post validiteten og identiteten af den der kalder ved at udføre en række tjek, hvilket er beskrevet i kapitlet ”Mutual SSL authentication using API key” i Technical Integration-dokumentet. Det forventes ligeledes at modtagersystemer verificerer Digital Posts identitet for at sikre at tjenesterne ikke misbruges af suspekte aktører. En måde at gøre det på er ved at ”pinne” Digital Posts certifikat, hvilket betyder at dit modtagersystem udelukkende tillader kald, hvor den der kalder, autentificerer sig ved at bruge Digital Posts OCES-certifikat.

Systemer med SMTP-protokol
Når afsender- og modtagersystemer bruger SMTP-protokollen signeres eller krypteres alle beskeder ved at bruge den offentlige del af Digital Posts OCES-certifikat. Det betyder, at afsendersystemer som bruger SMTP-protokollen forventes at kryptere de meddelelser, der er sendt til Digital Post med Digital Posts certifikat for at sikre at ingen andre kan læse meddelelsen. Når Digital Post sender meddelelser via SMTP til modtagersystemer, signeres de ved at bruge Digital Posts certifikat, så modtageren kan sikre meddelelsernes autenticitet. 

Erhvervelse af certifikatet
Den offentlige del af OCES-certifikatet udstilles for at sikre at tilsluttede systemer kan udføre certifikat-”pinning” og krypterings-/signaturvalidering.
Certifikatet er vedhæftet denne ressource. Bemærk at forskellige certifikater anvendes i hhv. test og produktion.

Filer og referencer

Titel Type
DigitalPostTESTCertifikatOCES3.pem application/octet-stream
DigitalPostPRODCertifikatOCES3.pem application/octet-stream
prod.digitalpost.dk.cer application/octet-stream