Loading…
Tilbage
×

Info

Der findes en nyere version af resourcen her

OIORASP Java 3.0.0 Release Candidate


I forbindelse med det forestående skifte fra NemID til MitID certifikater, bliver de nye versioner af OIORASP .NET og Java version 3.0.0 (Release Candidate) nu frigivet. 

Det væsentlige indhold af version 3.0.0 er :

  • Funktionalitet til at understøtte MitID organisations-/system-certifikat (afløseren for NemID Funktions-certifikat/FOCES), således, at OIORASP fremadrettet understøtter begge certifikattyper.
  • Opdatering af diverse libraries til nyere versioner.
  • Opdatering og oprydning i RASP-konfiguration fil, så der nu findes to varianter (standard og udvidet). 
  • Implementering af forbedrede fejlkoder/fejltekster.
  • OIORASP .NET versionen: Opdatering til .NET version 4.6.2 (Microsoft .NET Framework).
  • OIORASP Java versionen: Opdatering til Java version 8.

Gennemførte test:

  • Vi har i Nemhandel teamet gennemført interne tests, der dokumenterer, at gamle (version 2.1.X) og nye versioner kan sameksistere på tværs af OIORASP .NET og OIORASP Java, når NemID Funktions-certifikat (FOCES) anvendes. Det er nødvendigt frem til, at alle anvender OIORASP version 3.0.0.
  • Vi har i Nemhandel teamet gennemført interne tests med OIORASP version 3.0.0, der dokumenterer, at NemID Funktions-certifikat (FOCES) kan sameksistere med MitID organisations-/systemcertifikat (kun test-certifikat). Dette er nødvendigt/relevant fra Go-Live for NemLog-in3 og frem. MitID organisations-/system-certifikat til produktion kan først  bestilles efter dette Go-Live. 

Efter NemLog-in3 Go-Live forventer Nemhandel teamet at:

  • Aktivere et nyt check ved opslag i Nemhandelsregistret, der afviser opslag med OIORASP-versioner, der er ældre end version 3.0.0. Det nyt check skal sikre, at gamle OIORASP versioner ikke skaber problemer i forbindelse med løbende indfasning af MitID organisations-/system-certifikater i Nemhandel infrastrukturen.
  • Aktivere et certifikat valideringscheck i Nemhandelsregistret, der åbner op for anvendelse af MitId organisations-/system-certifikater i produktion. Validering af test-certifikater fungerer allerede.

Supplerende informationer og links:

Link til officielle NemLog-in vejledninger

Link til de officielle demo-/test endepunkter for Nemhandel inkl. nye endepunkter, der anvendes OIORASP 3.0.0: https://www.digitaliser.dk/resource/6141046 

Supplerende materialer vedr. OIORASP .NET (and additional information in English)

Supplerende materialer vedr. OIORASP Java (and additional information in English)

Forsinkelse og ny deadline for implementering:

Den 20. maj 2021 blev der varslet forsinkelser vedr. NemLog-in. Ny dato for Go-Live for NemLog-in3 vil først blive meldt ud i løbet af august 2021. Nemhandel ønsker derfor ikke på nuværende tidspunkt at stille krav om deadline for teknisk implementering og produktions-lægning af den nye major release 3.0.0 af OIORASP, og derfor udskydes også den formelle releasedato. Vi forventer inden udgangen af august 2021 at frigive OIORASP Release version 3.0.0 inkl. ny deadline for teknisk implementering og produktions-lægning. En ny mulig deadline kan blive 28. februar 2022.

Den nuværende OIORASP Release Candidate version 3.0.0 kan benyttes af Nemhandel service providere, der ønsker (eller har behov for) at påbegynde den tekniske implementering af OIORASP version 3.0.0 nu. 

Det kan forventes, at dokumentationspakken bliver opdateret yderligere i OIORASP Release version 3.0.0 inden udgangen af august 2021. Derudover kan der forventes en yderligere opdatering vedr. bestilling af MitID certifikater via MitID Erhvervsløsning, når disse foreligger fra DIGST/NemLog-in.

Spørgsmål vedr. OIORASP version 3.0.0 Release Candidate kan sendes til: support@nemhandel.dk 

Med venlig hilsen
Nemhandel teamet