Loading…
Tilbage

Tak for et godt redaktørmøde den 24. marts 2021


Mange tak for et godt onlineredaktørmøde onsdag den 24. marts 2021 kl. 10-12.00.  

Vi takker også for det store fremmøde og for jeres engagement undervejs.  

I vedhæftningen finder I slides fra mødet. Her følger et kort referat af mødets indhold. 

Oplæg og besvarelse af spørgsmål om sprog og grammatik v. Eva Skafte Jensen, seniorforsker ved Dansk Sprognævn

Vi havde på forhånd bedt alle borger.dk-redaktører om at sende os spørgsmål om sprog og grammatik. De spørgsmål havde Eva inkorporeret i sin præsentation.

Eva lagde ud med at fortælle om Dansk Sprognævns rolle. Sprognævnet rådgiver om sprog og fastlægger den danske retskrivning, men bestemmer ikke regler for layout eller bestemmer ords betydning.

I sin præsentation kom Eva med udgangspunkt i eksempler bl.a. ind på vigtigheden af klart og utvetydigt sprog og at være konsekvent i brugen af fagord. Hun opfordrede til at gå uden om ord, der kan have en forstyrrende virkning (opmærksomhedsforskydere), og var inde på brugen af passiver og på, hvordan læseren oplever dem. Der var ros til tekstopbygningen i et eksempel, hun havde taget fra borger.dk, der illustrerede en af hendes pointer om den gode tekstopbygning: Husk det vigtigste først.

Eva kom også omkring forventninger til sprog i SoMe-sammenhæng for til sidst at runde af med at besvare spørgsmål fra redaktørerne – både dem, hun havde modtaget på forhånd, og dem, der blev stillet i chatten.     

I sit oplæg gav Eva desuden anbefalinger til sproglige værktøjer – såsom retskrivningsordbogen RO+ - og opfordrede i øvrigt alle, der har spørgsmål om sprog, retskrivning og grammatik, til at kontakte Sprognævnets spørgetelefon.

Workshop om borger.dk’s skriveguide/den gode skriveguide

Borger.dk-redaktionen havde forud for mødet bedt vores eksterne redaktører besvare et spørgeskema for at få mere at vide om deres erfaring med at skrive borgerrettet og om deres kendskab til borger.dk’s skrivevejledning/skrivevejledninger i egne myndigheder. Den indsigt brugte vi til at inddele deltagerne i 10 mindre Skype-workshopgrupper, der afhængigt af deres erfaring med borgerkommunikation/ skrivevejledninger fik stillet disse to opgaver:

  • Skriv ideer til udbygget indhold/nye emner til borger.dk’s skrivevejledning – gerne baseret på skrivevejledninger/erfaringer fra egen myndighed. Hjælp os med at finde vores blind spots.
  • Hvad skal en god og brugbar skrivevejledning i din optik indeholde, så du vil bruge den i dit daglige arbejde med tekster? Lav en liste over ideer – bare i overskrifter – til indhold til ”den gode skrivevejledning”.

Opsamling på workshop i plenum

Borger.dk ønsker at udbrede brugen af vores skrivevejledning blandt eksterne redaktør mest muligt forstået på den måde, at jo flere, der følger dens principper for layout og let tilgængeligt sprog, desto større konsistens i udtryk på tværs af borger.dk-portalen. Vejledningen skal fungere som et intuitivt opslagsværktøj og skal give redaktører svar på de spørgsmål, de har, når de skal skrive og redigere indhold på borger.dk.

Derfor var det af stor værdi, at der i opsamlingen på workshoppen kom en lang række ideer til en opdatering af skrivevejledningen på bordet: en indholdsfortegnelse, flere illustrationer, en klarere skelnen mellem principper for layout og sprog, flere eksempler på do’s and don’ts, indhold om webtilgængelighed og søgeoptimering, flere henvisninger til diverse kilder til informationssøgning – for bare at nævne nogle eksempler.

Input fra workshoppen vil blive taget med i vores kommende arbejde med at opdatere skrivevejledningen.

De nye samarbejdsaftaler mellem borger.dk og myndighederne v. Margrethe Harbo, Kontor for borger.dk, Digitaliseringsstyrelsen

Margrethe fortalte om baggrunden og proceduren for de nye samarbejdsaftaler mellem borger.dk og myndighederne. De allerede eksisterende samarbejdsaftaler dækker statslige myndigheders CMS-indhold på borger.dk. De nye aftaler vil være baseret på disse, men vil være udvidet til at omfatte alle myndigheder med indhold på borger.dk og al information (indholdssider, digitale guides, lokalt indhold), data (integrationer til Mit Overblik mv.). På sigt vil også selvbetjeningsløsninger indgå i samarbejdsaftalerne.

Borger.dk vil kontakte myndighederne enkeltvis i løbet af foråret 2021.

Evaluering

Mødedeltagernehar modtaget et link til et spørgeskema, hvor det er muligt at vurdere relevansen og kvaliteten af mødets indhold. Ideer til temaer for kommende møder er også meget velkomne. Skriv til Hans Gottlieb (hagot@digst.dk) eller Anne Nørrelund Larsen (annla@digst.dk).

Bedste hilsner

Redaktion for borger.dk

Filer og referencer

Titel Type
Slides fra borger.dk-redaktørmøde 24. mars 2021.pdf pdf