Loading…
Tilbage
×

Info

Der findes en nyere version af resourcen her

RASP .NET 2.1.1 Hotfix


Den nye version af OIORASP .NET version 2.1.1 er nu frigivet som en frivillig hotfix, efter er der er fundet en sårbarhed i komponenten log4net.

Indhold i version 2.1.1:

  • Opdatering af log4net komponent fra version 1.2.10 til version 2.0.12.

Vi har i Nemhandel teamet opdateret OIORASP .NET demo-endepunktet (GLN 5798009814197) til at benytte OIORASP .NET version 2.1.1.

Vi har, i en OIORASP .NET version 2.1.0, med success testet, at erstatte log4net komponenten og opdatere bibliotekets reference til denne.

Denne fremgangsmåde kan evt. også benyttes af Nemhandel aktører, selv opdatere komponenten i egne .NET implementation af OIORASP biblioteket.

Supplerede links (og addtional informtion in English):

Læs evt. yderligere om sårbarheden i log4net her: https://github.com/advisories/GHSA-2cwj-8chv-9pp9

Med venlig hilsen - på vegne af Nemhandel teamet

Mogens Christensen, CGI