Loading…
Tilbage

KontrolForudsaetningBeskrivelseTekst


17-07-2006 19:18:33
En beskrivelse af de forudsætninger der ligger til grund for kontrollen. Beskrivelsen kan antage mange forskellige former og er afhængig af den påælgdende ordning og den enkelte myndigheds fastsatte regler.

Filer og referencer

Titel Type
KONTROL_KontrolForudsaetningerStruktur.xsd text/xml
Profilbillede

Overskriften er ikke korrekt

Rune Beckgaard Holm

Overskriften til schemaet er ikke korrekt, den burde være: KontrolForudsaetningerStruktur

Beskrivelsen bør være:
De forudsætninger for kontrol, som knytter sig til en given ordning. Kontrolforudsætningerne er oftest fastlagt i EU- og national lovgivning. Kontrolforudsætningerne kan endvidere indeholde elementer fastlagt ved aftaler mellem myndigheder.