Loading…
Tilbage

Trin-for-trin-vejledning til tilslutning til Digital fuldmagt


17-12-2020 18:26:58

Hvis I som myndighed ønsker at benytte Digital Fuldmagt, er der en række aktiviteter, I skal udføre:

  1. De fleste offentlige myndigheder er allerede tilsluttet NemLog-in, hvor mange i dag benytter login og signering til deres selvbetjeningsløsninger. Hvis du som myndighed ikke er tilsluttet NemLog-in, er første step at tilslutte sig. Dernæst skal I oprette den enkelte selvbetjeningsløsning (it-system), som skal benytte sig af fuldmagtsløsningen, hvis it-systemet ikke allerede er oprettet. Dette gøres via NemLog-in Administration. Du kan læse mere om dette i NemLog-in support-gruppen.

  2. Når du som myndighed har oprettet dit it-system, din selvbetjeningsløsning, skal I definere de (statiske) rettigheder for jeres løsning, som borgere skal kunne give til en repræsentant fx en pårørende. Rettighederne er løsningsspecifikke, så myndigheden kan frit vælge, hvorledes disse designes. I kan sagtens have flere rettigheder (fuldmagter), til samme løsning for at afgrænse, hvad man kan give fuldmagt til i jeres løsning. Det kan fx være delt op i funktioner i løsningen eller én fuldmagt til at agere og én til at se indhold i selvbetjeningsløsningen.

  3. Rettighederne skal oprettes i NemLog-in via NemLog-in/Administration samt gives en udførlig beskrivelse, så borgere forstår implikationerne af at afgive rettighederne. Tilknyttede skabelon "Skabelon ved tilslutning til Digital Fuldmagt" skal udfyldes og sendes til nemlogin@digst.dk.

  4. Når rettighederne og teksterne er udarbejdet, er det Digitaliseringsstyrelsen som publicerer fuldmagten/erne, så de bliver tilgængelige i fuldmagtsløsningen, så borgere kan afgive eller anmode om fuldmagten. Hvis I ønsker, at fuldmagten skal gøres tilgængelig på et bestemt tidspunkt, kan dette aftales med Digitaliseringsstyrelsen.

  5. Som myndighed skal I indrette jeres eget brugerstyringsmodul, så rettighederne, modtaget i SAML-billetter fra NemLog-in, giver fuldmagtshaveren adgang til de relevante dele af jeres løsning. I skal kunne modtage SAML-billetter, som indeholder fuldmagtsgivers identitet samt et antal rettigheder, som fuldmagtsgiveren har afgivet.

  6. Desuden skal I som myndigheden etablere den nødvendige logning, så der sikres dokumentation for, hvad repræsentanten gør på borgerens vegne i myndighedsløsningen.

  7. Til sidst skal I sikre, at fuldmagtshaveren nemt kan se i brugergrænsefladen, hvem vedkommende agerer på vegne af og nemt kan skifte mellem sig selv og fuldmagtsgiver.

Læs mere i den tekniske beskrivelse for en mere detaljeret beskrivelse af tilslutningen til Digital Fuldmagt.

Filer og referencer

Titel Type
Skabelon ved tilslutning til Digital Fuldmagt.docx docx
Vejledning_DigitalFuldmagt_Tilsluttede løsninger.pdf pdf