Loading…
Tilbage

Eksempler på brug af Digital Fuldmagt


17-12-2020 18:03:13

Her kan du læse et par eksempler på brugsscenarier, og hvordan myndighederne har valgt at implementere måden hvorpå fuldmagtshaveren kan se, at man har en fuldmagt fra en borger, når man logger ind i en selvbetjeningsløsning.

Eksempel 1: søge su på su.dk og melde flytning på borger.dk

Peter er færdig med gymnasiet og har bestilt en tur til Sydamerika umiddelbart efter eksamen. Han er derfor ikke i Danmark, når fristen for at søge SU til sit drømmestudie på Landbohøjskolen udløber, og han tør ikke løbe an på, at han kan benytte en computer med internetadgang i Amazonas jungle. Peter synes i samme omgang, at det ville være lettere, hvis han kunne få hjælp til at melde flytning til sit nye kollegieværelse. Han logger derfor inden afrejse ind på fuldmagtsløsningen, Digital Fuldmagt, med sit NemID og giver sin mor fuldmagt til at kunne søge om uddannelsesstøtte på www.su.dk og fuldmagt til at hans mor kan melde flytning på Peters vegne på www.borger.dk.

Både Peter og Peters mor får en kvittering på, at fuldmagten er trådt i kraft samt hvornår den udløber.

Mens Peter er ude at rejse, logger Peters mor ind med sit eget NemID på de selvbetjeningsløsninger, hun har fået fuldmagt til. I den billet, som NemLog-in udsteder til løsningerne fremgår, at Peters mor har fået tildelt specifikke rettigheder på vegne af Peter, og derfor giver løsningerne mulighed for, at Peters mor henholdsvist kan søge SU på vegne af Peter og melde flytning på vege af Peter.

Da Peter vender hjem fra sin rejse, ligger der en besked i hans digitale postkasse om, at Peters mor har søgt om SU og meldt flytning på Peters vegne og han logger for en god ordens skyld ind i fuldmagtsløsningen og tilbagekalder fuldmagten til hans mor.

Eksempel ved login med fuldmagt på su.dk

su.dk

Når man som fuldmagtshaver logger ind på su.dk, får man mulighed for – med det samme – at vælge, hvem man vil repræsentere.

Eksempel 2: sundhed.dk og pension
Gerda går snart på pension, og synes, at det kan være lidt svært at finde ud af pensionsområdet, herunder hvad hendes forventede pension er, og om det er de rette oplysninger, der står registreret om hende. Gerda skal desuden snart igennem en hofteoperation, og er bange for at overse informationer omkring hendes operation. Gerda er ikke selv så tryg ved det digitale, og ønsker at hendes datter kan hjælpe til. Gerdas datter bor i den anden ende af landet, så det optimale er, at hun kan benytte sit eget NemID til at se oplysninger på vegne af sin mor.

Da Gerda ikke selv er så tryg ved det digitale, aftaler Gerda og hendes datter, at det er bedst, hvis datteren anmoder Gerda om fuldmagten, fremfor at Gerda selv skal logge ind og afgive fuldmagten.

Gerdas datter logger ind i fuldmagtsløsningen med sit eget NemID og anmoder Gerda om fuldmagt til e-journal og laboratoriesvar på sundhed.dk samt Din Pension (Udbetaling Danmark) og ATP Livslang Pension. Datteren vælger, at Gerda skal godkende oprettelsen af fuldmagten med fysisk underskrift fremfor NemID, og vælger derfor, at anmodningen om fuldmagt sendes med fysisk post til Gerdas folkeregisteradresse.

Gerda modtager et brev i sin postkasse, som hun underskriver, og sender til Digitaliseringsstyrelsen, som opretter fuldmagten på baggrund af det underskrevne brev. Både Gerda og Gerdas datter modtager en kvittering på, at fuldmagten er trådt i kraft samt hvornår den udløber.

Gerdas datter logger herefter ind med sit eget NemID i de selvbetjeningsløsninger, som hun har fået fuldmagt til. I den billet, som NemLog-in udsteder til løsningerne fremgår,
at Gerdas datter har fået tildelt specifikke rettigheder på vegne af Gerda, og derfor giver løsningerne mulighed for, at Gerdas datter henholdsvist kan søge se pensionsoplysninger om Gerda samt følge med i hendes sundhedsoplysninger på sundhed.dk.

Eksempel ved login med fuldmagt på sundhed.dk – journal fra sygehus

sundhed.dk

Når man som fuldmagtshaver logger ind på sundhed.dk, får man ikke mulighed for – med det samme – at vælge, hvem man vil repræsentere. På sundhed.dk skal man ned i den enkelte funktionalitet fx journal fra sygehus eller laboratoriesvar for at vælge, hvem man vil repræsentere.

Læs mere om, hvordan selve afgivelses- og anmodningsflowet ser ud, når en borger henholdsvis afgiver eller anmoder om en fuldmagt via fuldmagtsløsningen.

Filer og referencer

Titel Type
su.dk.png application/octet-stream
sundhed.dk.png application/octet-stream