Loading…
Tilbage

FAQ om Digital Fuldmagt


17-12-2020 17:19:00

Få svar på ofte stillede spørgsmål vedr. den fællesoffentlige digitale fuldmagtsløsning, Digital Fuldmagt. FAQ'en opdateres løbende på baggrund af indkomne spørgsmål og erfaringer. Målgruppen for FAQ’en er primært myndigheder og it-leverandører.

Hvad er en Digital Fuldmagt?
Svar: Ifølge Forvaltningsloven har borgere ret til at lade sig partsrepræsentere – der er dog intet krav om, at det skal ske digitalt. Digital Fuldmagt er udviklet til myndigheder, som vil give borgerne mulighed for at lade sig partsrepræsentere i digitale selvbetjeningsløsninger. Altså give borgerne mulighed for at fx pårørende kan hjælpe til digitalt.

Med en fuldmagt kan fuldmagtshaveren logge ind med sit eget NemID og agere på vegne af fuldmagtsgiver.

Det er myndigheden, som beslutter, hvad fuldmagten skal give adgang til i deres digitale løsning, og dét som borgere kan give fuldmagt til.

Er det et krav at anvende den fællesoffentlige fuldmagtsløsning til digitale fuldmagter?
Svar: Nej, Digital Fuldmagt er et tilbud til myndigheder. Løsningen er en basal fuldmagtsløsning, der kan dække nogle myndigheders behov for en fuldmagtsløsning, mens andre har udviklet egne fuldmagtsløsninger.

Fordelen ved at anvende fuldmagtsløsningen er, at den bl.a.:

  • afløfter krav til it-leverandøren om at sikre signaturbeviser
  • giver en mindre binding til eventuelle proprietære løsninger, som it-leverandøren anvender
  • giver også færre udgifter til løbende vedligehold og drift
  • giver en ensartet brugeroplevelse for brugeren, da Digital Fuldmagt fungerer som én indgang til afgivelse af digitale fuldmagter i det offentlige

Hvad kan man med Digital Fuldmagt?
Svar: Løsningen muliggør, at en borger kan give en digital fuldmagt til en repræsentant, som kan tilgå offentlige selvbetjeningsløsninger på vegne af borgeren med sit eget NemID.

Borgeren vælger selv, hvem fuldmagten afgives til, og hvilke digitale løsninger, fuldmagten skal dække over. Borgeren kan afgive fuldmagt til en anden person fx en påørende, medarbejder eller organisation i en afgrænset periode, som borgeren selv angiver.

Hvad betyder en basal fuldmagtsløsning?
Svar: Digital Fuldmagt er en basal løsning. Basal betyder, at fuldmagter kan tildeles med et scope på CPR, RID (medarbejder) eller CVR. Tildeler en borger fx en pårørende fuldmagt til e-journalen på sunhed.dk, vil den pårørende have fuldmagt til hele e-journalen, der vedrører borgeren. Det er ikke muligt at afgrænse fuldmagter til dynamiske objekter som fx sagsnumre, mapper m.v. i den enkelte løsning.

Det forventes, at Digital Fuldmagt udbygges trinvist med ekstra funktionalitet på baggrund af indmeldte behov og ønsker

Læs mere om betydningen af en basal løsning.

Hvornår er det relevant at bruge fuldmagtsløsningen?
Svar: Når en myndighed eller it-leverandør overvejer, om man vil anvende Digital Fuldmagt, skal det ske på baggrund af en analyse af myndighedens selvbetjeningsløsning. Det kan være relevant for myndigheder at se på, om selvbetjeningsløsningen:

1. Er rettet mod borgere
2. Gør brug af NemID/NemLog-in
3. Er kompleks for borgeren at anvende

Desuden bør man som myndighed se på følgende:
1. Er der mange brugere af selvbetjeningsløsningen?
2. Er der i dag et stort antal papirfuldmagter og/eller efterspørges en digital kanal?
3. Er timing rigtig (er løsningen under udvikling eller er den på vej i udbud) og er der budget til at understøtte digitale fuldmagter i selvbetjeningsløsningen?

Hvilke forretningsovervejelser er relevante om digitale fuldmagter?
Se guide om de forretningsmæssige overvejelser for at anvende fuldmagtsløsningen.

Hvordan forbereder vi vores løsning teknisk til digitale fuldmagter?
Svar: Som myndighed og it-leverandør til en offentlig selvbetjeningsløsning kan du opdatere løsningerne, så de kan modtage SAML-billetter med privilegier (jf, OIOSAMl Basic Privilege Profile for detaljer). Desuden kan du identificere de rettigheder, som skal kunne delegeres og kontrollere adgangen på grundlag heraf. Overvej desuden, om borgerne skal kunne delegere adgang til hele løsningen eller kun til delmængder om der skal gives adgang til at læse, skrive eller indberette.

Fx har sundhed.dk delt deres løsning på i flere områder bla. "e-journal". "laboratoriesvar" og "Aftaler". Og Fælles Medicinkort har delt deres fuldmagter op i en læse- og handlingsfuldmagt.

Hvem definerer fuldmagter i fuldmagtsløsningen?
Svar: Myndigheder definerer selv, hvad borgerne skal kunne tildele fuldmagt til i deres selvbetjeningsløsning. Det gøres ved at:

  • Myndigheden opretter de rettigheder (privilegier), som skal kunne tildeles af borgerne via Digital Fuldmagt i NemLog-in Administration (CSS) og beskriver detaljeret, hvad fuldmagten giver adgang til
  • Den specifikke fuldmagt oprettes efterfølgende i Digital Fuldmagt af Digitaliseringsstyrelsen
  • Når fuldmagten er registreret i fuldmagtsløsningen, kan den tildeles af borgeren til en repræsentant fx en pårørende
  • Repræsentanten kan nu agere på borgerens vegne, som ved log-in med sit eget NemID på en selvbetjeningsløsning får medsendt fuldmagten i SAML-billetten

Kan man anmode om en fuldmagt i fuldmagtsløsningen?
Svar: Ja - det er muligt for borgeren, som skal modtage fuldmagten at anmode om den digitale fuldmagt. Hvis fuldmagtsgiver fx ikke har et NemID eller har svært ved det digitale, kan det være en god idé, at der i stedet anmodes om en fuldmagt fra borgeren.

Fuldmagtsmodtager logger ind i Digital Fuldmagt og anmoder borgeren om den digitale fuldmagt, vælger hvilke dele, fuldmagten skal indeholde og hvor længe den skal være gyldig. Herefter er det mulighed for at sende et fysisk brev til underskrift hos fuldmagtsgiver, som efter underskrivelse sendes tilbage til Digitaliseringsstyrelsen, som opretter den digitale fuldmagt.

Herefter kan fuldmagtshaver agere på vegne af borgeren med sit eget NemID.

Se vejledninger til at afgive og anmode om fuldmagt.

Hvilke omkostninger er der for myndighederne?
Svar: Digitaliseringsstyrelsen stiller den digitale fuldmagt til rådighed for den enkelte myndighed, som selv har ansvaret for den tekniske tilslutning af løsningen. Digitaliseringsstyrelsen anslår, at en ændring af eksisterende selvbetjeningsløsninger til at understøtte digitale fuldmagter typisk kan koste mellem 350.000 til 500.000 kr.

Kan den fællesoffentlige digitale fuldmagtsløsning bruges af private tjenesteudbydere?
Svar: Nej. Da NemLog-in kun tilbydes offentlige tjenesteudbydere, er det ikke være muligt for private tjenesteudbydere at anvende Digital Fuldmagt.

Hvad er baggrunden for en fællesoffentlig fuldmagtsløsning?
Svar: Den 23. marts 2012 besluttede Styregruppen for digitaliseringsstrategien, at der skulle udvikles en basal fuldmagtsløsning som en videreudvikling af NemLog-in-løsningen.

Digital Fuldmagt blev sat i drift i august 2013 som en komponent i NemLog-in på baggrund af analyser, der viste et potentiale i en fælles løsning – herunder besparelser, hurtigere udviklingstid, ensartet brugeroplevelse og synergi ved at etablere en fællesoffentlig løsning frem for lokale fuldmagtsløsninger.