Loading…
Tilbage

SundhedsforsikringspræmiePensionsbetaltIkkeGruppeliv


07-12-2020 10:08:41

Den andel af en pensionsindbetaling fra en arbejdsgiveradministret pension, som sættes ind på en sundhedsforsikning, som ikke er gruppeliv. Indberettes af pensionselskab. eIndkomst felt 96.

Filer og referencer

Titel Type
SundhedsforsikringspraemiePensionsbetaltIkkeGruppelivBeloeb.xsd text/xml