Loading…
Tilbage

Eksempel på forskel mellem selvbetjeninger på borger.dk og artikelimporten


På borger.dk linker vi nogen gange til samme selvbetjening, fra flere forskellige mikroartikler på samme side. Dette mener vi giver i konteksten, da selvbetjeninger nogen gange favner bredt og har meget overordnede titler. Derfor sker det, at der linkes til samme selvbetjening med en anden titel, end egentlige titel for selvbetjeningen.

Et eksempel på en side, hvor vi gør brug af dette er siden "Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning". 

Tager vi udgangspunkt i Hedensted Kommune, ser det således ud:

https://www.borger.dk/handicap/Hjaelp-i-hverdagen/Hjaelpemidler-og-forbrugsgoder?kommunekode=766

 

På linkes der otte gange til selvbetjeninger, hvor kun fire er unikke.

De fire unikke selvbetjeninger (for Hedensted Kommune) er dem, som vil blive vist i artikelimporten:

  • Start Ansøg om hjælpemiddel / forbrugsgode / boligindretning
  • Start Ansøg om kropsbårne hjælpemidler
  • Start Ansøg om reparation af hjælpemiddel
  • Start Ansøg om udskiftning af hjælpemiddel

I det vedhæftede billede til denne ressourcer, hjaelpemidler.png, fremgår det, hvilken selvbetjening der linkes til i de forskellige mikroartikler.

 

Filer og referencer

Titel Type
hjaelpemidler.png application/octet-stream