Loading…
Tilbage

KundeAdresseTypeKode


17-07-2006 19:19:13
Klassificerer hvad adressen anvendes til for den pågældende kunde/produktionsapparat. KundeAdresseType angiver hvilken adressetype der er tale om. eksempelvis om det er en brugeradresse, ejeradresse, forsendelsesadresse m.fl.

Filer og referencer

Titel Type
KUNDE_KundeAdresseTypeKode.xsd text/xml