Loading…
Tilbage

Udstilling af data fra publikationer


27-09-2010 12:48:33

Når en myndighed laver en publikation som offentliggøres på internet bør man som udgangspunkt samtidig publicere så mange af de data, der ligger til grund for publikationen, som muligt. Som minimum bør man offentliggøre de tabeller med videre som evt. grafer og diagrammer er dannet ud fra, men ofte vil der også være yderligere talmateriale som kan gøres tilgængeligt for videre analyser og andre anvendelser.

Der er ingen særlige krav til formater eller tilsvarende, da hensigten er, at offentliggørelsen skal skabe nytte for flest mulig med mindst mulig indsats fra den myndighed, der publicerer. For eksempel kan det være helt fint at frigive data i regneark eller som kommaseparerede filer. Se evt. IT- og Telestyrelsens tekniske vejledning til at sætte offentlige data i spil.

Helt simpelt, så opfordres der til, at man, samtidig med at selve publikationen offentliggøres i eksempelvis PDF eller HTML-format, samme sted lægger filer med de data, der er anvendt til at udarbejde publikationen.

Hvis der er tale om en tilbagevendende publikation - såsom en årlig redegørelse - bør datasættet også registreres i datakildekataloget på Digitalisér.dk.

Spørgsmål om udstilling af data kan rettes til IT- og Telestyrelsen på email data@itst.dk eller telefon 3545 0000.