Loading…
Tilbage

Velkommen


09-09-2010 11:37:35

Den fællesoffentlige forretnings- og it-arkitektur tilvejebringer og udvikler et strategisk overblik over det offentliges ydelser og it-løsninger. De fællesoffentlige referencemodeller (FORM og STORM) danner et fundament for tværoffentligt samarbejde, der kan sikre sammenhæng på tværs af den offentlige sektors store it-portefølje.

Siden 2007 har en fællesoffentlig redaktion udviklet og vedligeholdt de offentlige referencemodeller. Redaktionen består af eksperter fra Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, IT- og Telestyrelsen og Den Digitale Taskforce.

Referencemodellerne kan frit anvendes af offentlige og private organisationer med reference til Den Digitale Taskforce. Redaktionen for de fællesoffentlige referencemodeller udgiver en gang om året en opdateret version af FORM og STORM og støtter gerne projekter i anvendelsen af modellerne.
Redaktionen understøttes af en referencegruppe med repræsentanter fra modellens primære brugere. Referencegruppen bidrager til ajourføring af referencemodellerne ved eventuelle ændringer i lovgivning eller ny organisering.