Loading…
Tilbage

FESD-standardiseringen er afsluttet


08-09-2010 10:19:09

Det hidtidige arbejde med at udarbejde fællesoffentlige standarder for elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH) i regi af FESD1 ophørte pr. 31/12 2008.

Arbejdet har været drevet af de tre FESD-leverandører med bistand fra FESD-standardiseringsenheden i IT- og Telestyrelsen og er blevet udført inden for de rammer og forpligtelser, som blev fastlagt i forbindelse med FESD1-kontrakten.

Fremover vil standardiseringsarbejdet på sag og dokument-området blive varetaget af OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet.

Bemærk, at standarderne udarbejdet under FESD1 skal efterleves, indtil de eventuelt udfases eller afløses af nye gældende standarder.

Læs mere om dette og den øvrige standardisering af sags- og dokumentområdet i OIO-udvalgets gruppe.

Profilbillede

Er Fesd Gis integrationsmodellen stadig gældende?

Sune Møller

Gælder FESD-Gis integrationsmodellen stadig eller hvordan forholder man sig til GIS-ESDH integrationen mellem gis og et ESDH system som følger den nye sag & dokument standard som erstatter FESD?

FESD-standarder skal indtil videre stadig efterleves på samme måde som hidtil - deres status er endnu ikke forandret.

Hvad specifikt angår FESD-GIS integrationsmodellen, er der ikke nogen af de nye Sag- og dokumentstandarder, der umiddelbart kan afløse den. FESD-GIS integrationsmodellen er således stadig det eneste "koncept", der regulerer forholdet mellem ESDH og GIS systemer.

Mvh

 

Palle