Loading…
Tilbage

Kommentering af tilslutningsaftalen for kommercielle visningsklienter


07-07-2020 14:19:39

Digitaliseringsstyrelsen inviterer til skriftlig kommentering af tilslutningsaftalen for kommercielle visningsklienter i Næste generation Digital Post. Kommenteringsperioden løber over sommeren - fra d. 7. juli 2020 til den 12. august 2020.

Næste generation Digital Post ønsker at indhente kommentarer fra it-leverandører, som har interesse i at blive en Kommerciel Visningsklient. Formålet er at kvalitetssikre den aftale, der skal udgøre retningslinjerne for kommercielle visningsklienter i den kommende Digital Post-løsning. Et udkast til tilslutningsaftalen for kommercielle visningsklienter offentliggøres derfor til kommentering.

Kommenteringsperioden løber fra d. 7. juli 2020 til d. 12. august 2020. Kommentarer bedes indsættes i vedhæftede kommenteringsark, som returneres til Digitaliseringsstyrelsen på naestedigitalpost@digst.dk med emnefeltet ”Tilslutningsaftale” senest den 12. august 2020.
Efter kommenteringsperioden vil Digitaliseringsstyrelsen behandle de indkomne kommentarer.

Bemærk, at tilslutningsaftalens bilag 4 er vedhæftet som en separat fil.
Der er i udkastet til tilslutningsaftalen stadig en række udeståender, som er under afklaring herunder bl.a. UX-scheme som derfor ikke er vedlagt materialet. Udeståender er markeret i tilslutningsaftalen og tilslutningsaftalens bilag 4.

Der gøres opmærksom på, at da brug af kommercielle visningsklienter fremadrettet vil blive reguleret i lov om Digital Post, som for nuværende er under udarbejdelse, kan der forekomme ændringer i krav, m.v. på et senere tidspunkt.

Tilslutningsaftalen

Det skal være trygt, nemt og sikkert for alle danskere at bruge digitale løsninger i Danmark. Derfor skal det offentlige Danmark have en ny it-løsning til digital post fra offentlige myndigheder i sensommeren 2021. Næste generation Digital Post skal sikre, at vi også i fremtiden har en moderne, sikker og brugervenlig Digital Post-løsning, der kan tilpasses borgeres, virksomheders og myndigheders behov.

Den offentlige sektor vil stille visningsklienter til rådighed gennem borger.dk og Virk, hvor man også i dag kan læse sin digitale post. Som supplement til de offentlige visningsklienter har private udbydere i Næste generation Digital Post også mulighed for at etablere kommercielle visningsklienter og dermed vise den offentlige digitale post. Det vil betyde, at borgere og virksomheder kan læse deres digitale post på de platforme, hvor de i forvejen er.

Fordi digital post fra offentlige myndigheder kan indeholde vigtig og sensitiv information, vil der blive stillet en række krav til de udbydere, som ønsker at blive kommerciel visningsklient. Det gælder fx krav til sikkerhed, revision, funktionalitet, indhentning af samtykke fra brugerne og løbende samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen. Disse krav reguleres tilslutningsaftalen, som udbyderne skal indgå med Digitaliseringsstyrelsen.

Filer og referencer

Titel Type
Tilslutningsaftale for Kommercielle visningsklienter_UDKAST.pdf pdf
Bilag 4 - Krav til etablering og drift af Visningsklienter_UDKAST.pdf pdf
Kommenteringsark.xlsx application/octet-stream