Loading…
Tilbage

Danmarks adresser


Danmarks adresser udstilles via AWS servicene, som du kan læse mere om på aws.dk

I AWS gruppen på Digitaliser.dk foregår kommunikationen omkring AWS servicene. Det er her du muligheden for at give din mening til kende, stille spørgsmål til, foreslå ny funktionalitet til, klage over, komme med ideer til eller andre former for ytringer om AWS. Vi vil efter bedste evne svare.

 

 

Profilbillede

Dobbelt registrering af vejnavne i "vejstykker" - ingen indatakontrol ?

Henning Andersen

Efter åbning af http://download.aws.dk/vejnavne kan jeg konstatere at flere vejnavne for samme kommune går igen, dvs. de ligger dobbelt, dog med hver sin "kode".

Er der slet ingen kontrol på at man ikke kan oprette samme vejnavn indenfor samme kommune ?

Så det betyder at alle der vil benytte unikke vejnavne, skal gennemgå og frasortere disse dobbelt registreringer manuelt ?

  

ændret af Henning Andersen (05.10.2015)

Hej Henning

Kunne du give nogen eksempler på flere vejnavne indenfor samme kommune?

Med hensyn til vejnavnes entydighed vil jeg henvise dig til Adressebekendtgørelsen kapitel 2 omkring vejnavne https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162997#Kap2 under afsnittet "Vejnavnes entydighed".

Mvh.
Finn 

Hej Finn

Se kode 2+3 for kommune 350, kode 1+2 for kommune 370, kode 14+15 for kommune 390

Der er så bare de veje der starter med A

 

Mvh.

Henning

Hej Henning

Du har ret. Det ser lidt mærkeligt ud. Jeg vil undersøge sagen og vende tilbage.

Mvh.
Finn 

Hej Henning

Nu har jeg fået mulighed for at undersøge sagen:

Vejstykkerne i AWS stammer fra CPRVEJ, hvor der ikke er kontroller på dubletter af vejnavne i en kommune. 

Endvidere var der ved kommunesammenlægningen i 2007 mange sammenfald af vejnavne i kommunerne. 

Summa summarum: Der kan forekomme dubletter af vejnavne i en kommune. Dog skal alle adresser skal være entydige. Hvis ikke skal de rettes hos den kommunale adressemyndighed.

Mvh.
Finn 

Hej

Så det betyder, som jeg skrev tidligere, at hver bruger af data selv skal lave sit eget fejlrettede register. Et register hvor man fjerner de dobbelte vejnavne, da alternativet med at man skal kontakte alle de kommunerne og bede dem rette deres fejl, vil være et meget stor opgave. Er der nogen der allerede har rettet data, som vil dele ud af deres rettede data ? Jeg går ud fra at jeg ikke er den eneste der har konstateret fejlen.

Mvh.

Henning

 

Hej Henning

Skulle have nævnt det noget før.
Der findes en bedre gruppe til at diskutere spørgsmål omkring AWS Suiten - nemlig "AWS - Udstilling af Danmarks Adresser https://digitaliser.dk/group/334445 Her er der større chance for at du får respons på dine spørgsmål omkring AWS Suiten.

Den bedste løsning vil være at få kommunen til at vurdere, hvorvidt det er korrekt, at der eksisterer to ens vejnavne med hver deres vejkode i kommunen. Det er ikke nødvendigvis forkert.
Se i Adressebekendtgørelsen:
"§ 7. Der må ikke fastsættes et nyt vejnavn, når det samme eller et næsten enslydende vejnavn allerede er fastsat for en anden navngiven vej inden for det pågældende postnummer.
Stk. 2. Et nyt vejnavn må ikke fastsættes, når det samme eller et næsten enslydende vejnavn allerede er fastsat for en anden navngiven vej inden for en radius af 10 km. "

Hvis du har behov for entydige vejnavne i f.eks. Lejre kommune kunne du eventuelt - i stedet for at anvende vejstykker http://dawa.aws.dk/vejstykker?kommunekode=350 - bruge vejnavne http://dawa.aws.dk/vejnavne?kommunekode=350
Se eventuelt dokumentation på http://dawa.aws.dk/vejedok

Mvh.
Finn

ændret af Finn Jordal (06.10.2015)
Profilbillede

Ajourførte vejnavne i AWS download

Peter Rydahl

Jeg har downloadet veje via AWS.dk, men tilsyneladende er alle stemplet i 2010 og der mangler nye. Er det et kendt problem?

Hej Peter

Hvis du henter vejnavne fra AWS 4 får du vejnavne, som opdateres dagligt.

Du kan enten downlade fra AWS 4' Download.

Eller hvis du selv vil angive præcist hvilke vejnavne eller vejstykker du ønsker, kan du anvende AWS 4' DAWA.

Hvilken version af AWS anvender du?

Mvh.
Finn

Hej Finn.

Hvis jeg downloader fra netop den service får jeg det nævnte resultat, se vedhæftet fil (Hvidovre)

Mvh  Peter

Hej Peter

Mangler der vejnavne i Hvidovre i den vedhæftede liste?

Vejnavnene opdateres dagligt, som du kan se ved følge linket: http://dawa.aws.dk/vejstykker?q=F%C3%A5rtofts%20Plads, men det ser lidt besynderligt ud, at der i hvidovre ikke er kommet nye vejnavne siden 2010.

Hvis du har nogen eksempler på manglende vejnavne, vil jeg meget gerne have dem.

Mvh.

Finn

Hej Finn.

Hvidovre var bare den første i listen, det er lige meget hvilken kommune man vælger, så er det samme seneste dato (2010).

En kunde gjorde mig specifikt opmærksom på: Flintholm Byhave, Frederiksberg. oprettet 16/1-2015

Mvh Peter

Hej Peter

Flintholm Byhave finder du på http://dawa.aws.dk/vejstykker?q=Flintholm%20Byhave eller i det fulde udtræk af Frederiksbergs vejnavne: http://dawa.aws.dk/vejstykker?kommunekode=147, som også rummer vejnavne fra andre årstal end 2010.

Mvh.
Finn 

ændret af Finn Jordal (03.02.2015)

Af hensyn til andre, der er interesseret i AWS Suiten (aws.dk) vil det være bedst, hvis dialogen omkring AWS Suiten foregår gruppen AWS - udstilling af Danmarks adresser og ikke i denne gruppe: Vejviser til offentlige data.

Mvh.

Finn

Hej Finn.

Ok, jeg skal nok til en anden gang bruge den anden adgang, jeg er ikke så familiær med denne kommunikationsform endnu ;), men vi må nok lige gøre denne færdig.

Jeg fårstår ikke at jeg ikke får alle vejnavne med på nedenstående adresse, hvad kan den så buges til hvis det kun er veje, der eksisterede i 2010?

http://download.aws.dk/vejnavne

Mvh Peter

Hej Peter

Der er ingen forskel på om du vælger download af Frederiksberg kommunes vejnavne fra http://download.aws.dk/vejnavne eller du bruger linket http://dawa.aws.dk/vejstykker?kommunekode=147. Du får samme data fra samme bagvedliggende service.

Når jeg downloader vejnavne fra Frederiksberg kommune fra http://download.aws.dk/vejnavne får jeg også nye vejnavne, som f.eks. Flintholm Byhave.

Kan du ikke sende mig din downloadede fil over Frederiksbergs kommunes vejnavne, så jeg måske finde ud af hvorfor du ikke modtager de samme data, som jeg gør?

Mvh.
Finn 

Hej Finn.

Jeg har fundet ud af at vores download program anvender

http://file.aws.dk/csv/RoadName.csv.gz, som tilsyneladende ikke er opdateret, selvom servicen først skulle tages ud af drift 1. juli 2015.

Vi skriver vores program om, så den anvender de nye services, da dette jo skal gøres alligevel og problemet bliver således løst.

Mvh Peter