Loading…
Tilbage

Standarden godkendt


02-06-2010 12:31:31

Den 18. december 2009 godkendte OIO-komitéen Specifikation af serviceinterface for arkivstruktur som OIO-standard på baggrund af en indstilling fra OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet.

Standarden blev godkendt sammen med fem øvrige standarder på sags- og dokumentområdet, som alle er publiceret i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdets gruppe på digitaliser.dk.

Der skal på vegne af OIO-udvalget lyde en stor tak for den aktive og konstruktive indsats, der blev ydet i arbejdsgruppen i 2009.


OIO-udvalgets sekretariat gennemfører i løbet af 2010 et arbejde med at konsolidere standarderne.

For at brugerne af standarderne kan få overblik over, hvad der kan forventes af rettelser, udarbejdes løbende en oversigt over kandidater til opdateringer og tilretninger af standarderne. Listen kan findes her:

http://digitaliser.dk/resource/527351