Loading…
Tilbage

Opdatering af Sag og dokument standarderne


01-06-2010 15:08:21

OIO-udvalgets sekretariat i IT- og Telestyrelsen har i 2010 og 2011 gennemført et arbejde med at konsolidere de standarder, der blev udviklet og godkendt i 2009. Det er især forsøgt - via forskellige kontakter til både leverandører og myndigheder/virksomheder - at få standarderne vurderet og afprøvet under virkelige forhold. Det er undervejs blevet vurderet, at enkelte elementer i standarderne bør tilrettes.

Det er samtidig besluttet at samle tilretningerne i færrest mulige versioner af de forskellige dokumenttyper, som standarderne omfatter (specifikationer, informationsmodeller, skemaer), da det vil være upraktisk at tilrette de enkelte standarder hver gang, der findes en uhensigtsmæssighed.

Ændringsliste til version 1.1
Alle seks godkendte standarder foreligger i en version 1.1, som kan tilgås via linket herunder.
Der er i hver standard indsat et retteblad med de ændringer, der er foretaget i den pågældende specifikation fra version 1.0 til version 1.1. Alle disse ændringer kan desuden ses samlet på Ændringslisten herunder.

Sag version 1.2
I 2013 gennemførtes en revision af Sagsstandarden, som i oktober 2013 blev godkendt af Den fællesoffentlige styregruppe for Sag og Dokument som version 1.2.

Revisionen indeholder en række arkitekturmæssige ændringer. Da Sag 1.2 er udarbejdet i en selvstændig proces, uafhængigt af de øvrige standarder, afspejles ændringerne ikke i version 1.1 af standarden "Generelle egenskaber for serviceinterfaces på sags- og dokumentområdet". Hvor der er afvigelser mellem de to, er det Sag 1.2, der er gældende.

En liste over ændringerne i Sag 1.2 fremgår af rettebladet i selve standarden, som kan findes her.

Filer og referencer

Titel Type
Ændringsliste - Sag og dokument.pdf pdf
Internal Link Intern reference
Internal Link Intern reference