Loading…
Tilbage

OIOUBL UTS KIT


12-05-2010 11:25:55

OIOUBL ForsyningsSpecifikation (UTS) er et bilagsdokument til angivelse af
forsyningssektorens udvidede specifikationer relateret til en faktura.
UTS er således et supplement til enten en OIOUBL Faktura eller Kreditnota og fremsendes som et selvstændigt OIOUBL dokument, under en dedikeret OIOUBL profil.

UTS er opbygget til at opfylde de formelle krav til en gyldig forsyningsfaktura for anvendelse i såvel i Danmark som i forhold til udlandet.

UTS bygger på erfaringerne med den tidligere OIOXML FSV specifikation, og udgør en erstatning for denne. Det nye dokument skal være taget i anvendelse af forsyningssektoren og deres offentlige kunder senest 1. maj 2011.

UTS kan håndtere specifikationer for en lang række forsyningstyper samt scenarier:
01) Forsyning af EL, varme, vand, gas, olie etc.
02) Håndtering af renovation, spildevand, afledning og affald.
03) Teleafregninger herunder fastnet-telefon, mobiltelefon, bredbånd, video/TV, fiber etc.
04) Udvidet samtalespecifikation (samtlige kald fra et givent tlfnummer).
05) Specifikationer relateret til acontoregning, årsopgørelse, slutopgørelse, flytteopgørelse, regulering,
annullering etc.
06) Specifikation med multiple underleverandører (f.eks. én leverandør af EL og en anden af ledningsnettet).
07) Specifikationer med energimærke indikering, forbrugsudvikling, gennemsnitspriser og energispareråd.
08) Samlefaktureringer af multiple forbrugssteder og/eller abonnementer.
09) Håndtering af multiafregninger (f.eks. en kommunes samlede specifikation for vand, afledning, varme og renovation).
10) Specifikation med ustrukturede enhedspriser (ifbm. Tele specifikationer).
UTS bygger på erfaringerne med den tidligere OIOXML FSV specifikation, og udgør en erstatning for denne.
Et UTS dokument skal således altid været "forankret" i enten en OIOUBL Faktura eller Kreditnota.

I pakken er der tilhørende XML eksempler, XML Schema og Schematron.

Filer og referencer

Titel Type
OIOUBL_UTS_KIT_20100511.zip application/octet-stream