Loading…
Tilbage

HM 001 - Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning


Strukturen indeholder blanket HM 001 - Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning (efter lov om social service §§ 112/113/116). Blanketten indgår i KL’s blanketsamling.

Nyt i denne version: ArbejdsPatientSkadeKode tilføjet.

Filer og referencer

Titel Type
HjaelpemidlerBlanketHM001Struktur.xsd text/xml
HjaelpemidlerBlanketHM001Struktur.xsd.meta.xml text/xml