Loading…
Tilbage

AddressXCoordinateMeasure


09-09-2006 09:30:01
X-koordinatværdi for den pågældende adresse (adressepunkt)

Filer og referencer

Titel Type
KRR_AddressXCoordinateMeasure.xsd text/xml