Loading…
Tilbage

BO 010_000 - Ansøgning om midlertidigt/varigt ophold i plejebolig/ældrebolig


Strukturen indeholder blanket BO 010_000 - Ansøgning om midlertidigt/varigt ophold i plejebolig/ældrebolig.

 Nyt i denne version:AeldreboligAdresseStruktur og AeldreboligAdresseSekundaerStruktur opgraderet til 1.1.0

Filer og referencer

Titel Type
BotilbudBlanketBO010000Struktur.xsd.meta.xml text/xml
BotilbudBlanketBO010000Struktur.xsd text/xml