Loading…
Tilbage

BY 305_000 - Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald og screening for PCB


Strukturen indeholder blanket BY 305_000 - Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald og screening for PCB.

Nyt i denne version: EjendomEjerTypeKode udskiftet med CertifikatIdentifikator.

Filer og referencer

Titel Type
AffaldGenanvendelseBlanketBY305000Struktur.xsd.meta.xml text/xml
AffaldGenanvendelseBlanketBY305000Struktur.xsd text/xml