Loading…
Tilbage

Vilkår for brug af Digitaliser.dk af 11-07-2019


11-07-2019 13:11:40

Vilkår for brug af Digitaliser.dk

Offentlige og private organisationer samt enkeltpersoner leverer indhold til Digitaliser.dk i form af publikationer, specifikationer, programmel eller anden information.

Digitaliseringsstyrelsen påtager sig intet ansvar for fejlinformation eller skader, som følge af fejl i software eller lign. og hæfter ikke for erstatningskrav, som følge af brugen af Digitaliser.dk eller programmel hentet fra Digitaliser.dk.

Det fremgår altid hvilken juridisk person, der er ansvarlig for det enkelte indhold, og det er op til denne juridiske person at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte. Ansvaret for eventuelle immaterielle- eller licensmæssige overtrædelser tilfalder ligeledes den juridiske person, der er angivet som ansvarlig for det pågældende indhold.

Digitalisér.dk er forbundet til andre netsteder via links, som ikke er undergivet Digitaliseringsstyrelsens kontrol, og Digitaliseringsstyrelsen påtager sig derfor ikke ansvaret for indholdet på disse netsteder.

Du skal som bruger af digitaliser.dk bruge dit eget og korrekte navn, når du opretter en profil på digitaliser.dk. Får Digitaliseringsstyrelsen mistanke om, at du bruger et falsk navn eller på anden vis ikke overholder vores vilkår, forbeholder Digitaliseringsstyrelsen sig retten til at slette din profil.  

Ophavsret og anvendelse andre steder

Ifølge Lov om ophavsret tilhører indhold (litterære eller edb-programmel, jf. Lov om ophavsret) ophavsmanden. Ved at udgive indhold på Digitalisér.dk giver ophavsmanden alle tilladelse til gratis at bruge dette (brugsret).

Indhold på Digitaliser.dk kan frit anvendes og eksporteres til brug i anden sammenhæng. De grafiske elementer på Digitaliser.dk må ikke anvendes i kommerciel sammenhæng, undtagen i forbindelse med redaktionel omtale af Digitaliser.dk.

Kommentarer og debatindlæg er som udgangspunkt ikke beskyttet af Ophavsretsloven.

Brug af indhold fra Digitalisér.dk skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder Lov om Ophavsret ogdatabeskyttelsesforordningen..

Annoncering og uvedkommende indhold

Digitalisér.dk handler om at samarbejde om digitaliseringen i det offentlige, og det det er derfor ikke tilladt at reklamere, annoncere eller lign. for kommercielle produkter på digitaliser.dk

Digitaliseringsstyrelsen forbeholder sig retten til, uden forudgående varsel, at slette indhold, der ikke overholder overstående vilkår, er ulovligt, stødende, eller som har karakter af uvedkommende opbevaring.

Denne artikel har jeg læst til reference, dette indlæg handler om vilkår, her præsenterer jeg dig en hjemmeside om gratis apps og spil, for alle aldre kan du besøge: mod apk

ændret af GeraldKeith Terry (05.12.2021)
Profilbillede

Hello there

samuel darden

Is your website has a problem? it takes 1 minute to load this page. I am pretty sure it is not on my internet connection because I browse other websites now and all of them load fast. Maybe you are experiencing DDoS attack? Check your hosting provider to confirm. Here is the link to play hitmasters – emulatorpc free online. You should play this game if you want relaxing game. Also, watch this video about Kingdom Rush and more TD games.