Loading…
Tilbage

Behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder


03-07-2019 12:10:53

Denne oplysningstekst har til formål at oplyse dig, om dine rettigheder i forbindelse med de personoplysninger, der behandles, når du som registreret bruger, benytter de ydelser og services, som Digitaliseringsstyrelsen udbyder med Digitalisér.dk. Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger på denne platform.

Formål med behandlingen 
Ved oprettelse af en brugerprofil og hermed registrering på Digitalisér.dk, behandles dine personoplysninger med det formål at give dig fuld adgang og sikre brugervenlighed af platformens services og funktioner.

Dine personoplysninger behandles først og fremmest for at skabe din personlige brugerprofil. Udover at brugerprofilen gør det muligt at opnå sikker og personlig adgang til Digitalisér.dk, gør den sitets forskellige funktioner tilgængelige, fx mulighed for at deltage i grupper eller samtaler som interesserer dig eller at tilføje relevante dokumenter til andre. Din aktivitet på Digitalisér.dk vil desuden blive logget og tilknyttet din personlige profil, så du på en nem måde, kan se dine tilkendegivne interesser, såsom grupper, debatter mv.

Det overordnede formål med Digitalisér.dk er at skabe en platform for at fremme og lette deling af ideer, erfaring og viden omkring offentlig digitalisering i Danmark. Derfor er store dele af platformens indhold offentlig tilgængelig, inklusiv indholdet af diverse indlæg og brugeraktiviteter. Der forekommer dog mulighed for at oprette, samt deltage i, såkaldte lukkede grupper på Digitalisér.dk. Disse er kendetegnet ved, at adgangen er begrænset til brugere, der enten er accepteret eller inviteret ind i dem.

Dine personoplysninger vil kun blive behandlet, såfremt du har givet dit samtykke til behandlingen, og dermed er indforstået med de behandlingsaktiviteter som foretages.

Hvilke oplysninger behandler vi i forbindelse med Digitalisér.dk 
Digitaliseringsstyrelsen behandler som udgangspunkt udelukkende almindelige personoplysninger i forbindelse med den service, der ydes gennem Digitalisér.dk:

Ved registrering kræves der således e-mailadresse, fornavn, efternavn, jobtitel, arbejdssted og et selvvalgt brugernavn. Herefter behandles de oplysninger, du vælger at tilføje din profil, som profilbillede, links til personlige sider mv. Oplysninger knyttet til din brugeraktiviteter på Digitalisér.dk, fx tilføjede dokumenter og ressourcer, debatindlæg, kommentarer, gruppe du deltager i, bliver ligeledes behandlet.

Endelig behandles tekniske oplysninger om tidspunktet for aktiviteter samt hvilke enheder, der er blevet benyttet på sitet.

Digitaliseringsstyrelsen videregiver ikke dine data til tredjemand.

Dine rettigheder 
Du kan på ethvert tidspunkt se eller downloade din brugerprofil, samt de tilknyttede oplysninger om dine aktiviteter. Du kan desuden ændre eller slette din profil på Digitalisér.dk. Ved sletning af din brugerprofil kan du vælge enten at slette eller anonymisere dine debatindlæg mv..

Du har derudover altid mulighed for at anmode Digitaliseringsstyrelsen om indsigt i de personoplysninger, som styrelsen behandler om dig. Du kan have ret til at få disse personoplysninger transmitteret til en anden part.
Du kan endvidere have ret til at stille krav om berigtigelse eller sletning af personoplysningerne, samt til at anmode om begrænsning af behandlingen af personoplysningerne.

Digitaliseringsstyrelsen opbevarer dine personoplysninger så længe, du forbliver registreret som bruger af Digitalisér.dk, dog maksimalt tre år efter dit sidste login på platformen.

Dit samtykke 
Når du vælger at oprette dig som bruger af Digitalisér.dk, giver du hermed Digitaliseringsstyrelsen samtykke til behandling af de nødvendige personoplysninger. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage og slette din brugerprofil. Du kan desuden henvende dig direkte til Digitaliseringsstyrelsen og dermed trække dit samtykke tilbage.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger, på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke, og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Kontaktoplysninger Digitaliseringsstyrelsen
Digitaliseringsstyrelsens kontaktoplysninger er:

Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4
Postboks 2193
1017 København
Telefon: 33 92 52 00 
E-mail: info@digitaliser.dk

Kontaktoplysninger databeskyttelsesrådgiver

Finansministeriets koncern har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som vejleder i reglerne om databeskyttelse inden for Finansministeriets område. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er at understøtte, at Finansministeriet overholder reglerne om behandling af personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren kan vejlede dig om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger inden for Finansministeriets område. Såfremt du ønsker at kontakte databeskyttelsesrådgiveren via e-mail bedes du undlade at oplyse dit CPR nummer eller andre følsomme/fortrolige oplysninger.

Digitaliseringsstyrelsen,
Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
Landgreven 4,
1301 København K

E-mail: dpo@digst.dk  

Klagemulighed 
Hvis du ønsker at klage over Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger, skal dette ske til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger er:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00

hi, my name is corrado paoli and I applied for the cpr on 06/24/2019, to date I still haven't arrived and I would like to know how to get an answer and where to look. I signed up on digilatizer but I can't understand

 

Thanks 

Dear Corrado,

 

Thank you for your inquiry.

To get help with this, you need to contact the Office for CPR. They can be contacten on cpr@cpr.dk

 

Kind regards

Victor van Hauen

Administrator - Digitaliser.dk