Loading…
Tilbage

KO 534_561 - Ansøgning om hjælp til forsørgelse


 Strukturen indeholder blanket KO 534_561 - Ansøgning om hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik. Specialblanket til Esbjerg Kommune.

Nyt i denne version IndtaegtForsoergelseshjaelpStruktur og AegtefaelleIndtaegtForsoergelseshjaelpStruktur opgraderet til 1.4.0

Filer og referencer

Titel Type
KontanthjaelpBlanketKO534561Struktur.xsd text/xml
KontanthjaelpBlanketKO534561Struktur.xsd.meta.xml text/xml