Loading…
Tilbage

AddressTextAngleMeasure


09-09-2006 09:29:41
Retningsvinkel for husnummer-tekst målt i gon (0-400)

Filer og referencer

Titel Type
KRR_AddressTextAngleMeasure.xsd text/xml