Loading…
Tilbage

Fund og Fortidsminder


I "Fund og Fortidsminder" er der registreret ca. 200.000 kulturhistoriske lokaliteter. Det er først og fremmest arkæologiske fund og fortidsminder, men antallet af anlæg fra senere perioder af historien er stigende. Ca. 7000 registreringer gælder søterritoriet: skibsvrag, ankre, undersøiske bopladser mv. Registreringerne omfatter også de ca. 33.000 fredede fortidsminder.

Til databasen er der knyttet et omfattende materiale af moderne og historiske landkort, søkort og flyfotos, ligesom der er flere søgemuligheder.

Fund og Fortidsminder er offentligt tilgængelig på http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder. Professionelle brugere kan få adgang til en udvidet version af systemt med mere information og udvidede søgemuligheder ved at kontakte Kulturstyrelsen på email ff@kulturarv.dk

Filer og referencer

Titel Type
Fund og fortidsminder Ekstern reference