Loading…
Tilbage

Høringssvar vedr. Referencearkitektur for stedbestemt information


I forbindelse med høring af udkast til "Stedet som nøgle - Referencearkitektur for stedbestemt information",, som blev gennemført i perioden 20. november til 7. december, indkom der tre skriftilige høringssvar. Disse findes under denne ressource. Desuden var der en debat på høringskonferencen der blev afholdt den 4. december 2010.  De væsentligste problemstillinger som blev rejset på høringskonferencen og i de skriftlige høringssvar har været:

 • Værdien af referencearkitekturen
  Generelt har myndighederne bakket stærkt op om referencearkitekturen. Det samme gælder leverandørerne, men der har dog været stillet spørgsmål fra leverandørside om værdien og det nye, idet man hævder, at dagens løsninger kan det, der skal til. Debatten understregede, at referencearkitekturen har sin berettigelse, og at det er vigtigt, at dens værdi kommunikeres så klart som muligt.
 • Niveauet for referencearkitekturen og dens anvisninger
  Specielt fra leverandørside har der været ytret bekymring for værdien, såfremt referencearkitekturen f.eks. vil betyde, at man skal implementere anvisningerne rent fysisk internt i systemerne (inde i maven på systemerne), og hvis der anvendes danske standarder der konflikter med gængse internationale standarder. Det er præciseret i referencearkitekturen, at den er på konceptuelt og logisk niveau, ikke fysisk, og at den ikke foreskriver hvordan systemer skal indrettes internt, men derimod, hvordan de skal kunne kommunikere via tjenester / services, samt at der skal anvendes standarder i overenstemmelse med de generelle principper der gælder, herunder for anvendelse af åbne internationale standarder (ISO).
 • Referencearkitekturens begreber og terminologi
  Specielt fra KMS’s review er der kommet en række præciserende spørgsmål og forslag. Der er sket en præcisering og gennemskrivning, således at referencearkitekturens terminologi er mere klar og konsekvent.
 • Ansvar for arkivering
  Rigsarkivet har påpeget udfordringer med arkivering af dokumentation i distribuerede miljøer, dvs. hvordan man arkiverer datasasæt, så oplysninger der hører sammen og er nødvendige for at forstå datasættet, også skal kunne afleveres samlet. Det er tydeliggjort i referencearkitekturens principper, hvordan dette ansvar skal håndteres. Statens arkiver skriver desuden, at de gerne indgår i nærmere dialog med Servicefællesskabet for Geodata om, hvorledes dette skal fortolkes og operationaliseres, ídet der formentlig vil skulle anlægges konkrete skøn, før der kan udarbejdes egentlige retningslinjer. I øvrigt understreger Statens Arkiver, at det er afgørende, at de tidsmæssige egenskaber, som referencearkitekturen beskriver, kommer til at fungere.
 • Prisen for data
  Odense Kommune har understreget, at det er vigtigt at tænke prisen på data ind fra starten, for at sikre at alle parter i det offentlige – store som små – kan være med og at der ikke bliver kassetænkning i form af en taksering pr. opslag eller efter datamængden, idet en sådan model ikke vil være fair overfor især mindre myndigheder. Denne kommentar er ikke søgt indarbejdet, da den vedrører governance og businesscase og falder udenfor referencearkitekturens besluttede scope.

Version 1.0 (udkast) er revideret på baggrund af høringen.

Filer og referencer

Titel Type
Atkins_ Høringssvar_referencearkitektur_geodata.pdf pdf
Odense -Høringssvar referenceark_stedbestemt information.pdf pdf
Statens Arkiver-Høringssvar_SA_071209.pdf pdf