Loading…
Tilbage
×

Info

Der findes en nyere version af resourcen her

OIOUBL Schematron gældende fra 08.04.2019 version 1.11.1


Denne OIOUBL Schematron version 1.11.1 erstatter den nuværende version 1.10, og vil være gældende (lovpligtig) pr. 08.04.2019 (jf. tidligere varsling: https://www.digitaliser.dk/resource/4222046 ).

Pakkens indhold er justeret en smule i forhold til det varslede. Det endelige indhold af pakken er:

2002: Ændre reglerne for brug af TaxCurrencyCode i OIOUBL.
2005: Ændre reglerne for tilladte mimeCodes.
2010: Ændring til beløb der ikke må være negative.
2011: Ændring til PaymentMeans/InstructionID vedr. RF Creditor reference.
2044: Tillad DocumentReference/DocumentType og ../DocumentTypeCode på linjen.
2111: Opdatere fejltekst for F-INV323.
2120: Validering af Price/BaseQuantity.
2130: Tilføjelse af "SEPA" til PartyIdentification/ID kodelisten.
2136: Tilføjelse af PaymentMeansCode 58 og 59 til kodelisten.
2176: Pakke Skeleton-filer (SCH) som en del af ZIP-filen.

NAVISION
Der er i forbindelse med tests af denne schematron version 1.11, fundet problemer med nogle Navision installationer, som udfylder feltet Price/BaseQuantity forkert. Microsoft er bekendt med problemet, og er i fuld gang med at rette fejlen. Vi forventer at Microsoft Danmark kommer med yderligere informationer inden udgangen af uge 4.

Der valideres fra schematron 1.11 jf. beskrivelsen i FAQ_BaseQuantity. Konsekvensen af den manglende validering i nuværende version er, at BaseQuantity jf. ovenstående er set anvendt forkert, og således umuliggør korrekt beregning på modtagersiden.

UPDATE 31.01.2019: Se https://www.digitaliser.dk/news/4392161

Håndtering af negative dokumenter
Som følge af ny europæisk lovgivning, er de danske statslige myndigheder, startende fra april 2019, forpligtiget til at kunne modtage dokumenter der overholder den europæiske standard f.eks. PEPPOL BIS Billing 3.0 (kommunale+regionale myndigheder fra april 2020).

En PEPPOL BIS Billing faktura og kreditnota kan have en negativ total, hvilket giver udfordringer i forhold til OIOUBL, da der bliver behov for at kunne konvertere fra PEPPOL BIS Billing 3.0 til OIOUBL.

Fra dansk side er det besluttet:

 • Ikke at tillade negative kreditnotaer fra danske leverandører. Vi ændrer således ikke noget med negative beløb i OIOUBL faktura, men vi ændrer udelukkende noget i OIOUBL Kreditnota.
 • ikke at ville tillade negative totaler, hvilket betyder at en negativ PEPPOL faktura skal konverteres til en OIOUBL kreditnota,
 • at tillade, at følgende beløb i en kreditnota må være negative, - i relation til LegalMonetaryTotal - men kun under forudsætning af, at der er tale om en konvertering fra en negativ PEPPOL BIS Billing faktura til en OIOUBL Kreditnota (angives med koden ”PEPPOLBIS32OIOUBL” under AdditionalDocumentReference/DocumentTypeCode).
  - AllowanceCharge/Amount
  - AllowanceCharge/BaseAmount
  - LegalMonetaryTotal/TaxInclusiveamount
  - LegalMonetaryTotal/AllowanceTotalAmount
  - LegalMonetaryTotal/ChargeTotalAmount
  - LegalMonetaryTotal/PrepaidAmount

Kommentarer/fejl skal sendes til support(at)nemhandel.dk, cc: malvik(at)erst.dk og krisor(at)erst.dk.

Mvh.
Peter Sone Koldkjær, mySupply ApS
Konsulent for NemHandel / Erhvervsstyrelsen

Profilbillede

NAV 2016 og tidligere RETTELSE til stede ved Microsoft

Benjamin Søgaard

Der er en rettelse til stede for NAV 2016 og NAV 2015 fra Microsoft. udfordringen er imidlertid Microsoft ikke har dokumenteret rettelsen så det er ikke muligt at søge den frem i Application/Platform Cumulative Updates.

Hvis man henter februar CU releases for NAV 2015 CU52 Build 51013 og NAV 2016 CU40 Build 51014. Er OIOUBL delen rettet for de codeunits der genererer XML filerne.

Har man en endnu tidligere version hvor der måske er tilføjet rettelser til f.eks. COD13609 og COD13610 kan man ændre nedenstående til dette. Bemærk! nedenfor anført er på egen risiko og ansvar og gælder kun Faktura og Kreditnota.

COD13609

//>>XXX\YY//AddElement(XMLCurrNode,'BaseQuantity',OIOUBLDocumentEncode.DecimalToText(SalesInvLine.Quantity),
AddElement(XMLCurrNode,'BaseQuantity','1',
//<<XXX\YY

COD13610 
//>>XXX\YY    //AddElement(XMLCurrNode,'BaseQuantity',OIOUBLDocumentEncode.DecimalToText(SalesCrMemoLine.Quantity),    AddElement(XMLCurrNode,'BaseQuantity','1',
 //<<XXX\YY

HUSK! At validere XML filerne her http://www.oioubl2.info/validator/

 

Profilbillede

NAV 2016 og tidligere ingen rettelse

Benjamin Søgaard

Microsoft har ikke frigivet en rettelse til NAV 2016 og tidligere endnu som angivet i UPDATE 31.01.2019: Se https://www.digitaliser.dk/news/4392161

Hvem ved om Microsoft når at gøre dette inden kravet træder i kraft?

ændret af Benjamin Søgaard (22.03.2019)

Hej Benjamin

Iflg. Microsoft selv og andre NAV-konsulenter jeg selv har talt med, så skulle det være rettet i Februar CU - se https://community.dynamics.com/nav/b/localizationandregulatory/archive/2019/01/30/update-to-oioubl-in-older-dynamics-nav-versions

Har du indikationer på, at det ikke skulle være løst i denne CU - så bør du helt klart tage fat i Microsoft (Søren Friis Alexandersen som har lavet opslaget).

Mvh.
Peter Sone Koldkjær, mySupply ApS
Konsulent for NemHandel / Erhvervsstyrelsen

Profilbillede

Test valiadator

Ole Madsen

 

Ovenstående vil kunne testes på:

http://www.oioubl2.info/validator/

Kun beregnet til 1 dokument ad gangen.