Loading…
Tilbage

Stedet som nøgle - Referencearkitektur for stedbestemt information version 1.0 (udkast)


Denne version udarbejdet på baggrund af den høring, som blev gennemført i perioden 20. november til 7. december. Du kan læse om høringen her.

Styregruppen har godkendt dette udkast til version 1.0 af "Stedet som nøgle - Referencearkitektur for stedbestemt information".

Udkastet er nu sendt til endelig godkendelse i Servicefællesskabet for geodata (SfG), der forventes at behandle sagen på det næste møde marts 2010.

Når det foreligger en endelig godkendelse vil det blive meddelt her på digitaliser.dk.

Det forventes samtidig, at SfG vil drøfte mulige opfølgningsinitiativer.

 

Filer og referencer

Titel Type
Referencearkitektur for stedbestemt information v1-0-Udkast.pdf pdf
Profilbillede

Udkast til referencearkitektur kommer i spil i pilotprojekter

Michael Bang Kjeldgaard

Servicefællesskabet for Geodata besluttede på styregruppens møde den 11. marts, at udkastet til referencearkitektur nu skal bringes i spil i et konkret pilotprojekt, med henblik på at teste og tilrette udkastet på baggrund af de indhøstede erfaringer.

SfG har har bedt KL og Miljøministeriet vurdere hvilket af de  toområder Plansystem eller §3 naturtyperegistreringer, der vil være mest velegnet til en pilot. Også Erhvervs- og Byggestyrelsen er interesserede i inddrage en ny it-løsning til information om nye vejnavne som et pilotprojekt til aftestning af referencearkitekturen.

Desuden understregrede SfG, at referencearkitekturen i den endelige version, der skal være genstand for en formel anbefaling, skal gøres mere pædagogisk og at kommunikationen af den skal have et så højt ophæng som muligt, for at sikre gennemslag.