Loading…
Tilbage

Dokumentboks Snitfladebeskrivelse


21-12-2009 11:10:20

Overordnet introduktion til alle snitfladerne:

Læs hvilken funktionalitet, der stilles til rådighed for system-til-system-integration, samt hvilke teknologier, protokoller og standarder integrationsmulighederne baserer sig på.

Filer og referencer

Titel Type
DKAL Snitflader 4 4_uden ændringslog.pdf pdf
DKAL Snitflader 4 4.pdf pdf
Profilbillede

xsd filer?

Jeppe Svendsen

Hvor kan man så finde disse snitflader?

Kan man hente dem i en samlet pakke?

Jeg vil også gerne vide om det er muligt at hente alle de knap 150 xsd filer i en samlet pakke ?

Hvis de er tilgænglig fra f.eks versions styring vil det også være en stor hjælp.