Loading…
Tilbage

Forudsætning for lægeskift kode


12-02-2019 09:47:14

      Entydig angivelse af forudsætning for lægeskift.


      Valgmuligheder:

  • Kode 01: Jeg skal vælge læge i forbindelse med, at jeg fylder 15 år, og jeg ønsker at skifte til denne læge, som den ene af mine forældre er tilmeldt;
  • Kode 02: Min ægtefælle, samlever eller andre familiemedlemmer på samme adresse, er tilmeldt lægen
  • Kode 03: Jeg overgår fra gruppe 2 eller hvilende sygesikringsstatus og har hidtil brugt pågældende læge;
  • Kode 04: Jeg er flyttet tilbage efter en midlertidig fraflytning (højskoleophold, værnepligt m.v.);
  • Kode 05: Der findes ikke 2 praksis med åbent for tilmelding inden for en afstand af 15 km ad nærmeste offentlige vej fra min bopæl.
  • Kode 06: Jeg er flyttet på plejehjem, og vil gerne tilknyttes plejehjemmets fasttilknyttede læge
  • Kode 07: Jeg er flyttet på et § 108 botilbud, og vil gerne tilknyttes botilbuddets fasttilknyttede læge
  • Kode 08: Jeg flytter, og afstanden til den valgte læge er mere end 15 km (5 km) og har lukket for tilgang

Filer og referencer

Titel Type
LaegeskiftForudsaetningKode.xsd text/xml
LaegeskiftForudsaetningKode.xsd.meta.xml text/xml