Loading…
Tilbage

Om OIO Desktop frameworket


01-06-2010 16:41:16

OIO Desktop frameworket er en platform designet til at hjælpe udviklere med at lave funktionalitet, der bygger oven på OIO Xml. I første omgang bliver der lavet basisfunktionalitet, der giver funktionalitet rettet mod digitaliser.dk, og nogle af arbejdsgangene bag dette.
Der er dog ikke lavet begrænsninger for, hvilken funktionalitet OIO Desktop kan udvides med, lige som der ikke er nogle krav om, at det skal være rettet imod digitaliser.dk eller OIO Xml.

Frameworket tilbyder funktionalitet, der gør det nemmere at udvikle plugins til OIO Desktop applikationen. Plugins er en måde hvorpå man kan udvide virkemåden af selve applikationen med både funktionalitet og brugergrænseflader, og selve OIO Desktop har som udgangspunkt ikke hverken grænseflader eller forretningsorienteret funktionalitet.
Der eksisterer to typer af plugins, og det er tilladt at blande disse typer sammen.

Den første type er en såkalt source-plugin, som definerer hvordan applikationen skal hente og/eller gemme data. Der kan være sources der definerer kilder, som henter/gemmer på den lokale harddisk, og andre henter/gemmer på selve digitaliser.dk. Men overordnet set er der ingen begrænsninger for, hvordan disse kilder behandler data.

Den anden type plugins er funktionalitetsplugins. Disse indeholder grænseflader, og deres tilhørende funktionalitet.

Der er visse krav der skal overholdes for at udvikle plugins, der kan initialiseres og bruges af OIO Desktop. Disse krav og retningslinier er beskrevet i udviklerhåndbogen.