Loading…
Tilbage

FESD Udvekslingspakke (version 1.0)


09-08-2010 13:35:39

Et sæt af metadata beregnet til udveksling mellem ESDH-systemer i forbindelse med oversendelse af dokumenter og sager fra et ESDH-system til et andet. Formålet med at oversende disse metadata er, at genindtastning af registreringsoplysninger kan undgås.

DokForm-gruppen har alene specificeret et sæt metadata. For at den beskrevne udveksling rent faktisk kan foregå, mangler et teknisk set-up. Dvs. der mangler at blive specificeret hvilken eller hvilke transportprotekoller, der kan anvendes, og der mangler at blive specificeret, på hvilken måde metadata rent teknisk knyttes til dokumenter og sager.

Filer og referencer

Titel Type
FESD Udvekslingspakke version 1.0 Ekstern reference