Loading…
Tilbage
×

Info

Der findes en nyere version af resourcen her

UDSAT: OIOUBL Schematron gældende fra 15.03.2019 version 1.11.0


Denne OIOUBL Schematron version 1.11.0 erstatter den nuværende version 1.10, og vil være gældende (lovpligtig) pr. 15.03.2019 (jf. tidligere varsling: https://www.digitaliser.dk/resource/4222046 ).

Pakkens indhold er justeret en smule i forhold til det varslede. Det endelige indhold af pakken er:

2002: Ændre reglerne for brug af TaxCurrencyCode i OIOUBL.
2005: Ændre reglerne for tilladte mimeCodes.
2010: Ændring til beløb der ikke må være negative.
2011: Ændring til PaymentMeans/InstructionID vedr. RF Creditor reference.
2044: Tillad DocumentReference/DocumentType og ../DocumentTypeCode på linjen.
2111: Opdatere fejltekst for F-INV323.
2120: Validering af Price/BaseQuantity.
2130: Tilføjelse af "SEPA" til PartyIdentification/ID kodelisten.
2136: Tilføjelse af PaymentMeansCode 58 og 59 til kodelisten.
2176: Pakke Skeleton-filer (SCH) som en del af ZIP-filen.

NAVISION
Der er i forbindelse med tests af denne schematron version 1.11, fundet problemer med nogle Navision installationer, som udfylder feltet Price/BaseQuantity forkert. Microsoft er bekendt med problemet, og er i fuld gang med at rette fejlen. Vi forventer at Microsoft Danmark kommer med yderligere informationer inden udgangen af uge 4.

Der valideres fra schematron 1.11 jf. beskrivelsen i FAQ_BaseQuantity. Konsekvensen af den manglende validering i nuværende version er, at BaseQuantity jf. ovenstående er set anvendt forkert, og således umuliggør korrekt beregning på modtagersiden.

UPDATE 31.01.2019: Se https://www.digitaliser.dk/news/4392161

Håndtering af negative dokumenter
Som følge af ny europæisk lovgivning, er de danske offentlige myndigheder, startende fra april 2019, forpligtiget til at kunne modtage dokumenter der overholder den europæiske standard f.eks. PEPPOL BIS Billing 3.0.

En PEPPOL BIS Billing faktura og kreditnota kan have en negativ total, hvilket giver udfordringer i forhold til OIOUBL, da der bliver behov for at kunne konvertere fra PEPPOL BIS Billing 3.0 til OIOUBL.

Fra dansk side er det besluttet:

 • Ikke at tillade negative kreditnotaer fra danske leverandører. Vi har opfordret OpenPEPPOL til at implementere samme praksis. Vi ændrer således ikke noget med negative beløb i OIOUBL faktura, men vi ændrer udelukkende noget i OIOUBL Kreditnota.
 • ikke at ville tillade negative totaler, hvilket betyder at en negativ PEPPOL faktura skal konverteres til en OIOUBL kreditnota,
 • at tillade, at følgende beløb i en kreditnota må være negative, - i relation til LegalMonetaryTotal - men kun under forudsætning af, at der er tale om en konvertering fra en negativ PEPPOL BIS Billing faktura til en OIOUBL Kreditnota (angives med koden ”PEPPOLBIS32OIOUBL” under AdditionalDocumentReference/DocumentTypeCode).
  - AllowanceCharge/Amount
  - AllowanceCharge/BaseAmount
  - LegalMonetaryTotal/TaxInclusiveamount
  - LegalMonetaryTotal/AllowanceTotalAmount
  - LegalMonetaryTotal/ChargeTotalAmount
  - LegalMonetaryTotal/PrepaidAmount

Kommentarer/fejl skal sendes til support(at)nemhandel.dk, cc: olemad(at)erst.dk

Mvh.
Peter Sone Koldkjær, mySupply ApS
Konsulent for NemHandel / Erhvervsstyrelsen

Filer og referencer

Titel Type
FAQ_BaseQuantity.pdf pdf
FAQ_TaxCurrencyCode.pdf pdf
OIOUBL_CODE_PARTYID.pdf pdf
OIOUBL_CODE_PAYMENTMEANSCODE.pdf pdf
BIS3_NegativInvoice_Example_PrePayment.xml text/xml
BIS3_NegativInvoice_Example_PrePayment_til_OIOUBL_Kreditnota.xml text/xml
Profilbillede

OIOUBL Schematron 1.11.0 udsat!

Peter Sone Koldkjær

Profilbillede

Tilhørende test validator

Ole Madsen