Loading…
Tilbage

ODIS: Generisk tilgang for læsning og skrivning af offentligt data på digitaliser.dk


Dette forslag tager udgangspunkt i at løsningen benyttes som dataformidler for alle datakilder på digitaliser.dk så der opnås en ensartet arbejdsgang og tilgang for alle nuværende og fremtidige datakilder. Samtidig vil alle datakilder være åbne på en måde, så selv ikke IT-tekniske kan se og tilgå data på en ensartet måde.


Hvad er produktet?
Produktet er en tjeneste (et website) der gør det nemt at oprette, indtaste og tilgå data til de datakilder som publiceres på digitaliser.dk. Tjenesten fremviser alle datakilder på samme måde som et Regneark som er nemt at arbejde i og ikke kræver nogen nævneværdig IT-teknisk forståelse. Dette regnearket kan samtidig tilgås via et API (REST,WebService) eller eksporteres direkte fra regnearket via websiden.


Hvordan fungerer produktet?
En person/myndighed som vil publicere data opretter et Regneark, via websitet, med de relevante kolonner som beskriver data, og udfylder derefter data i rækkerne. Når data er indtastet kan Regnearket publiceres og vil derefter være offentligt tilgængelig enten via websitet (igennem digitaliser.dk) eller via API’et. Regnearket kan løbende opdateres efterhånden som ny data opstår, enten manuelt via websitet eller automatisk via API’et.

Tjenesten vil ikke kende indholdet af de enkelte datakilder, men kun forholder sig til strukturen af data. Derved vil tjenesten fungere og præsentere alle nuværende og fremtidige datakilder ens uden at der skal laves tilpasninger/nyudvikling for hver gang der kommer en ny datakilde. Omvendt vil alt nyudvikling/tilpasning til tjenesten komme alle datakilder til gode på én gang samtidig.


Hvad består produktet af?
Primært vil tjenesten består af et website hvor man kan se og arbejde med alle datakilder som ligger på digitaliser.dk som var det i et regneark. regnearket opsættes med de kolonner som relatere sig til datakilden og der kan yderlig specificeres om betaling er påkrævet, såfremt dette er et krav.
Sekundært vil alle datakilder kunne tilgås via et API, det kunne være REST (XML,Json,…) men også andre services. API’et vil være det samme for alle datakilder, hvilket gør det yderst nemt at arbejde med. Hvis der senere komme ny formater/protokoller skal disse kun laves én gang til API’et hvorefter alle datakilde kan tilgås på den nye måde.


Hvilke datakilder skal bruges?
Der benyttes ingen datakilder, da tjenesten er formidleren af datakilderne.


Hvem vil bruge produktet?
Målet er at alle, uanset IT-teknisk formåen, skal kunne benytte tjenesten og derved oprette og tilgå datakilderne på digitaliser.dk.
Som eksempel har en privat person har lagt alle danske folkekirker på digitaliser.dk hvilket er rigtig godt, men desværre som en .kmz fil (Google Earth fil). Hvis samme information lå i et åbent regneark/API ville alle kunne læse og benytte disse data, og eventuelt vise dem i andre mashups.